'Na een crisis slaan dingen altijd door'

Net nu Van Lanschot Bankiers zich opmaakt voor een grootscheepse reorganisatie, kondigt topman Floris Deckers zijn vertrek aan.

Bestuursvoorzitter Van Lanschot Floris Dekkers Foto NRC H'Blad Maurice Boyer 071112

Het Nederlandse bankenlandschap verliest een van zijn meest uitgesproken gezichten. Floris Gustaaf Hendrik Deckers, sinds 2004 bestuursvoorzitter van Van Lanschot Bankiers in Den Bosch, houdt er later dit jaar mee op. Zijn bank maakt zich op voor een grootscheepse reorganisatie (in totaal 60 miljoen euro aan kostenbesparingen) om – in zijn woorden – „nog meer in te zetten op de relatie met de klant”. Van de 2.000 werknemers zullen er de komende drie jaar tussen de 200 en 300 het bedrijf verlaten. Tevens investeert Van Lanschot 30 miljoen euro in de kwaliteit en de dienstverlening.

Deckers heeft zich sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2007 meerdere malen kritisch uitgelaten over het functioneren van de sector. Hij was in maart 2009 de eerste Nederlandse bankier die openlijk zijn excuses aanbood voor wat de sector verkeerd had gedaan in de crisis.

Waarom kondigt u uw vertrek aan?

„We hebben de afgelopen maanden goed gekeken naar waar we binnen Van Lanschot willen investeren en waar kostenreductie nodig is. Die discussie hebben we gezamenlijk gevoerd. Het gaat nu in de richting die mij ook voor ogen stond, maar gezien mijn leeftijd kan ik er niet meer de vruchten van plukken. Het is goed de invoering over te laten aan een opvolger.”

Loopt u uw opvolger niet voor de voeten door nu al met een uitgewerkt plan voor de reorganisatie te komen?

„Wat er nu ligt is een houtskoolschets van de richting die we volgens ons allemaal op moeten. Er is ruimte genoeg om dat concreet in te vullen. Een deel van de reorganisatie bestaat ook uit het naar voren halen van een aantal maatregelen die we toch al van plan waren.”

U heeft sinds de crisis van 2007 gezocht naar manieren om uw bank beter te laten presteren. Nu volgt een reorganisatie. Zijn die eerdere plannen mislukt?

„Dat gaat me te ver. De eerste helft van 2011 leek de markt zich weer richting de niveaus van 2007 en 2008 te bewegen. Ik denk dat bijna niemand heeft voorzien dat de eurocrisis zo’n impact zou hebben. We hebben een ruim model, waarbij ons marktaandeel nog steeds groeit, harder dan de kosten. Maar je ziet ook bij andere banken dat er in de kosten gesneden wordt.”

Is dat de belangrijkste marktverandering die u ziet, waardoor de reorganisatie bij Van Lanschot noodzakelijk is?

„Nee. Wij hebben de afgelopen jaren voorrang gegeven aan de soliditeit van de bank boven de rentabiliteit. Onze liquiditeit en solvabiliteit zijn prima op orde. Ik denk dat we de enige bank in Nederland zijn die nu al aan alle nieuwe internationale toezichtsregels voldoet. Gevolg is dat ook de opbrengsten onder die nieuwe regels al zichtbaar zijn geworden. Om de komende jaren gezond te blijven, moeten we schrappen in de kosten en investeren in de dienstverlening.”

Is het denkbaar dat u het hoofdkantoor in Den Bosch gaat sluiten? U zit via uw dochterbedrijf Kempen & Co al op de Amsterdamse Zuidas.

„Nee, Den Bosch blijft, al is het wel denkbaar dat een aantal afdelingen naar Amsterdam zal verhuizen.”

U wordt in juni 62 jaar, wat gaat u hierna doen?

„Ik ben nog niet weg, dat gebeurt in de loop van 2012, in elk geval na de aandeelhoudersvergadering. Wat ik daarna ga doen hangt mede af van mijn gezin.”

U staat te boek als een bankier die zijn mond open durft te doen. Hoe kijkt u nu tegen de sector aan?

„Sommige dingen slaan door, dat zie je altijd na een crisis. De stapeling van regels bijvoorbeeld. Banken zijn alleen maar daarmee bezig, en komen niet toe aan innovatie van klantencontacten. Ik zie banken die de crisis goed doorstaan hebben, en anderen die de klap van 2008 nog niet te boven zijn. Het is spijtig dat midden in de politieke eurocrisis juist die banken niet op de steun van overheden kunnen rekenen.”

    • Egbert Kalse