Karzai wil beraad in S-Arabië over vrede

De Afghaanse president Hamid Karzai is van plan de komende weken onderhandelingen met de Talibaan te openen in Saoedi-Arabië. Afghaanse functionarissen verklaarden gisteren dat de Talibaan, die tot dusverre altijd hebben geweigerd met de regering van Karzai te spreken, hiermee hebben ingestemd.

De Talibaan zelf hebben zich nog niet uitgelaten over het voornemen, dat eerdere plannen van de Verenigde Staten om in Qatar met de Talibaan te onderhandelen lijkt te doorkruisen. Ook Pakistan zou voor Karzais plan voelen. De Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Rabina Khar wordt woensdag in Kabul verwacht voor nader overleg.

Onlangs werd bekend dat de Talibaan een politiek kantoor openen in de Golfstaat Qatar. Daar zullen besprekingen kunnen worden gehouden met vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en de Afghaanse regering. Karzai ging pas in tweede instantie akkoord met zulk overleg omdat het hem ergerde dat de besprekingen hierover aanvankelijk voor hem waren verzwegen. Volgens de Britse krant The Daily Telegraph zijn er inmiddels al gezanten van de Talibaan in Qatar aangekomen.

Ook Pakistan voelde zich buitengesloten door de plannen voor het overleg in Qatar. Onzeker is nog hoe groot de steun van de Talibaan is voor vredesberaad in Qatar. Vooral Talibaan-groepen die goede betrekkingen onderhouden met de Pakistaanse geheime dienst ISI zouden er tegen zijn. Zij kunnen zich beter vinden in overleg in Saoedi-Arabië. De Talibaan hebben vanouds op veel steun kunnen rekenen uit dat land.

Hoe moeilijk en ongewis vredesoverleg met de Talibaan is ondervond vrijdag een vertegenwoordiger van de Afghaanse vredesraad, die door Karzai is opgezet. Tijdens een poging om vrede te bevorderen in de turbulente Oost-Afghaanse provincie Kunar werd hij door lokale Talibaan-strijders ontvoerd. (AFP, Reuters, BBC)