Groot verlies Philips in 2011

In 2011 boekte Philips een verlies van 1,3 miljard tegen een winst van 1,5 miljard een jaar eerder. De nieuwe topman Frans van Houten beleeft een moeilijk start.

De nieuwe Philips-topman Frans van Houten heeft het zwaar. Na drie winstwaarschuwingen in één jaar, speculeren aandeelhouders over het opknippen van het bedrijf. De losse onderdelen zijn opgeteld meer waard dan het geheel”, zei Patrick Beijersbergen van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) onlangs. De totale geschatte waarde van de losse onderdelen – gezondheidszorg, consumentenelektronica en licht – is volgens hem ongeveer 28 miljard euro. Dat is het dubbele van de huidige beurswaarde.

In reactie daarop was Van Houten vanochtend heel stellig: „Een opsplitsing is niet aan de orde”. „Philips is een gediversificeerde industriële onderneming en dat blijft zo.” Van Houten verwees daarbij naar de kracht van het merk. Klanten vertrouwen Philips vanwege de geschiedenis, de sterke financiële positie, en de technologische kennis.

Drie weken geleden waarschuwde Van Houten dat het vierde kwartaal van 2011 „teleurstellend” was verlopen. Het was de derde winstwaarschuwing sinds Van Houten eind 2010 weer terugkeerde naar het elektronicaconcern – in april vorig jaar volgde hij Gerard Kleisterlee op als bestuursvoorzitter. Vandaag meldde Van Houten dat Philips in de laatste drie maanden van vorig jaar een verlies heeft geleden van 160 miljoen euro. In het vierde kwartaal van 2010 werd nog een winst gemaakt van 465 miljoen euro.

De teleurstellende resultaten zijn volgens de Philips-topman met name een gevolg van de crisis in de eurozone, de omzet daalde in Europa met 5 procent. Ook concurrent Siemens heeft te maken met een stagnerende ontwikkeling in Europa. Philips moet het, volgens Van Houten, dan ook hebben van de opkomende economieën. Landen als China, India en Brazilië waren in het vierde kwartaal goed voor een omzetstijging van 12 procent. In de volwassen economieën (Europa en de VS) bleef de omzet per saldo stabiel.

In het boekjaar 2011 boekte Philips een verlies van 1,3 miljard tegen een winst van 1,5 miljard in 2010. De omzet steeg met 300 miljoen euro tot 22,6 miljard euro. De winstgevendheid (ebita) daalde van 11,5 naar 7,4 procent. De nieuwe cijfers zijn geen aanleiding voor extra maatregelen. „Wij blijven gewoon goed naar de kostenontwikkeling kijken”, zei Van Houten. Het bedrijf handhaaft de doelen voor 2013, waaronder een omzetgroei van 4 à 6 procent en een winstgevendheid van 10 à 12 procent.

„We zijn voorzichtig over 2012, gezien de onzekerheid in de wereldwijde economie, en dan met name in Europa”, zei de bestuursvoorzitter vanmorgen in een toelichting op de jaarcijfers.

In reactie op de crisis is Philips bezig met een wereldwijde reorganisatie, waarbij 4.500 van 121.888 banen verdwijnen. De sanering moet over twee jaar een besparing van 800 miljoen euro opleveren. In Nederland vervallen 1.400 banen, dat is 10 procent van alle Philipswerknemers in Nederland. In de periode 2010-2011 steeg het aantal banen met 5.723, de groei vond met name plaats in de divisie Healthcare in Noord-Amerika.

Gezondheidszorg is wereldwijd een groeimarkt en daarom zet Philips zijn kaarten steeds meer op de divisie Healthcare. Ook de winstgevendheid steekt gunstig af in vergelijking met de andere sectoren. Medische systemen is bijvoorbeeld twee keer zo winstgevend als verlichting. De gezondheidstak maakt 40,1 procent uit van de activiteiten van het concern, in afgelopen jaar steeg de omzet van deze divisie met 2,9 procent.

De omzet in Europa van Healthcare staat onder druk doordat veel regeringen in de eurolanden bezuinigen op de gezondheidszorg. Dat heeft direct een effect op de omzet van medische apparaten van Philips.

De divisie consumentenelektronica boekte in 2011 een omzetstijging van 0,8 procent. Deze tak is goed voor 27,5 procent van de totale omzet. Van Houten is er van overtuigd dat de verkoop van de televisieactiviteiten aan TPV Technology dit kwartaal wordt afgerond. In het vierde kwartaal maakte de tv-tak een verlies van ruim 270 miljoen euro.

De lichtdivisie had aan het einde van het jaar, vooral in Europa, last van sterke prijsconcurrentie en grote voorraden waarvan een deel helemaal moest worden afgeschreven. ‘Lighting’ is goed voor 30,9 procent van de omzet en wist het afgelopen jaar 1,1 procent meer aan producten af te zetten.

Ook Lighting heeft te maken met tegenvallers. Daar staat de winstgevendheid onder druk door „incidentele afschrijvingen” op voorraden, en „aanpassingen op de productievolumes”.

Philips maakte bekend dat het dividend 0,75 eurocent per aandeel bedraagt, evenveel als vorig jaar. Op de Amsterdamse effectenbeurs daalde de koers met bijna 3 procent naar 15,15 euro.

    • Cees Banning