Syrië: staken waarnemersmissie is poging interventie te forceren

Waarnemers van de Arabische Liga bezoeken een man die eerder deze maand gewond raakte bij een explosie in Damascus. Foto Reuters

Syrië ziet het opschorten van de waarnemersmissie van de Arabische Liga als een poging de VN Veiligheidsraad te beïnvloeden. “Het doel is de roep om interventie van buitenaf kracht bij te zetten.”

Het aanhoudende geweld in Syrië heeft de Liga ertoe doen besluiten de waarnemersmissie te staken. Waarschijnlijk wordt op 5 februari besloten of de delegatie wordt teruggeroepen. Voor die tijd is er een overleg met de Veiligheidsraad.

“Het besluit van de Liga zal een negatieve impact hebben. De druk op de Verenigde Naties zal toenemen met als doel het aanmoedigen van interventie door buitenlandse troepen, en andere gewapende troepen meer geweld te laten gebruiken. (…) Syrië is nog steeds toegewijd aan een succesvol verloop van de Arabische waarnemersmissie en de leden te beschermen. We betreuren het besluit de missie op te schorten.” – bericht Syrische staatstelevisie.

De Arabische Liga heeft laten weten ook vóór 5 februari al over te kunnen gaan op terugtrekking van de waarnemers. Ondertussen vindt ook op hoog niveau overleg plaats met Syrië-bondgenoot Rusland over een Europees-Arabische resolutie die eventueel aan de VN kan worden voorgelegd.

    • Jules Seegers