'Ze willen de grenzen verder open, meer asielzoekers' Waar Onwaar &

De vraag is natuurlijk: meer dan wie of wat? Voor de volledigheid kijken we niet alleen of de SP meer asielzoekers wil toelaten dan het huidige kabinet, maar ook of de socialisten meer vluchtelingen een verblijfsvergunning willen geven dan de PVV zelf.

Uit het SP-verkiezingsprogramma en de website valt niet op te maken dat de partij meer asielzoekers wil toelaten dan de regering. Net als het kabinet benadrukt de SP het belang van snelle procedures en waar mogelijk opvang van asielzoekers in de eigen regio. De SP stelt dat er altijd plaats moet zijn voor politieke vluchtelingen, maar dat asielzoekers die niet als vluchteling worden erkend, moeten terugkeren.

Dat komt overeen met het regeerakkoord van het kabinet waarin staat dat Nederland ‘vluchtelingen zal blijven beschermen en opvangen waar het, overeenkomstig het Vluchtelingenverdrag, gaat om slachtoffers van vervolging voor wie Nederland de eerste veilige plek is. Dit kan niet gelden voor asielzoekers die economische migranten blijken te zijn.’

Anders dan de SP bepleit de PVV een quotum voor asielzoekers. Maximaal 1.000 personen per jaar zouden een verblijfsvergunning moeten krijgen. Bovendien moet er volgens de PVV een volledige immigratiestop komen voor mensen uit islamitische landen. In 2010 kregen 10.010 asielzoekers een verblijfsvergunning. De cijfers voor 2011 zijn nog niet bekend, maar het is al zeker dat er ook voor het eerste volledige jaar van het kabinet-Rutte veel meer dan 1.000 verblijfsvergunningen zijn verstrekt. De huidige regering laat dus meer asielzoekers toe dan de PVV zou willen.

Beperken we de bewering tot een vergelijking tussen de SP en de PVV, dan is deze dus waar: de SP wil meer asielzoekers toelaten dan de PVV. Maar nergens zegt de SP de grenzen verder open te willen stellen dan ze onder het huidige kabinet zijn. Als Wilders met zijn uitspraak doelt op de huidige situatie, dan beoordelen wij deze daarom als onwaar.