Voor een goede economie zijn onze technici nodig

In de economiebijlage stond iets wat van groot belang is voor de economie van ons land, maar wat ook een signaal bevat dat politici en bedrijfsleven dringend zullen moeten oppakken: „Philips heeft de productie van scheerapparaten voor de Europese markt overgeheveld van China naar Drachten in Friesland” (NRC Handelsblad, 20 januari).

De scheerapparaten uit Drachten vormen met enkele andere productenschaarse voorbeelden van succesvolle clusters waar productontwikkeling, mechanisatie, productie en marketing dicht bij elkaar staan.

In de voorbije periode hebben multinationals als Philips de meeste van deze clusters uit elkaar gehaald, met als gevolg dat we in Nederland bijna niets meer produceren en tot slot ook niets meer ontwikkelen. In Duitsland is men steeds uiterst voorzichtig omgegaan met soortgelijke clusters. Zij nemen nu het voortouw bij de toename van de export.

„De kosten van een ingenieur in Shanghai zijn ongeveer gelijk aan die in Drachten,” zegt Philips. Het excuus van de loonkosten kan men dus nu niet meer gebruiken. Wij leiden alleen ook geen technici meer op. In heel West-Brabant worden slechts vijf jongelui opgeleid in de metaalindustrie en onze technische universiteiten zitten vol buitenlanders. Wij leiden echter wel communicatie deskundigen, juristen, accountants en bankiers op.

Voor welke exporterende bedrijven gaan die in de toekomst werken? Als we er niet snel voor zorgen dat we weer een warme deken gaan vormen voor nieuwe clusters als die van de scheerapparaten van Philips, die dringend technici nodig hebben, zullen onze kleinkinderen de bedelaars van Europa zijn.

Gerard Vinke

Ex-Philipsdirecteur, Oirschot

    • Gerard Vinke