Joseph Roth

Met plezier en instemming las ik de recensie van de briefwisseling Joseph Roth en Stefan Zweig (Boeken, 20-01-12). Het verbaasde mij alleen dat Joseph Roth, Briefe 1911- 1939 (bezorgd en ingeleid door Hermann Kesten, Kiepenheuer + Witsch en Allert de Lange, Köln / Berlin / Amsterdam 1970, 643 blz.) niet werd vermeld. Vier van de vijf brieven waaruit U citeert vond ik hierin terug (alleen niet die uit 1930).

Twee opmerkingen: Hermann Kesten noemt Zweig een karige mecenas (waar Zweig mijns inziens gelijk in had, ook omdat Roth zelf geld direct aan anderen doorgaf).

Carl von Ossietsky was absoluut geen communist (al heeft men in de Deutsche Demokratische Republik wel geprobeerd hem te annexeren) Hij was de uitgever van de Weltbühne (progressief democratisch) en kreeg de Nobelprijs voor de vrede toen hij in een naziconcentratiekamp zat.

Rudolf de Jong

    • Rudolf de Jong