Fataal bezoek aan eigen moeder

Yassin wordt in 2010 door messteken om het leven gebracht. Zijn moeder zit vast. Volgens de inspectie hebben jeugdinstellingen fouten gemaakt.

Rotterdam. - Op zaterdag 10 juli 2010 komt er een melding binnen bij alarmlijn 112. Er is een jongetje gevallen in een woning in Delft, meldt de beller. Ambulancepersoneel spoedt zich naar de woning. Daar treffen de ambulancebroeders een negenjarige jongen dood aan.

De broeders vertrouwen het verwarde verhaal niet van de in de woning aanwezige 47-jarige moeder van het dode jongetje. Er wordt besloten sectie te verrichten op het lichaam. Daaruit blijkt dat Yassin M. is doodgestoken met tientallen messteken. Zijn moeder, Donatello M., wordt gearresteerd.

De moeder had het ouderlijk gezag over haar kind gedeeltelijk verloren. Yassin woonde niet meer bij zijn moeder. Hij was in 2006 uit huis geplaatst vanwege bedreigingen in zijn ontwikkeling. Hij woonde drie jaar lang in een tehuis van Jeugdformaat, een stichting die hulp biedt aan jongeren met problemen. Op de dag dat hij stierf, was hij op bezoek bij zijn moeder.

Yassins moeder was volgens de rechter niet goed in staat haar kind naar behoren op te voeden. Ze had psychische problemen, kreeg hulp van GGZ Delfland. Yassins vader was niet in beeld als opvoeder. De ouders waren gescheiden. De moeder beschuldigde de vader van seksueel misbruik van haar kind.

De rechter oordeelde in een besloten rechtszaak tot de uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling. Een rechter legt ondertoezichtstelling op als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind in brede zin. Dat hoeft niet om kindermishandeling te gaan. Volgens David Lamas van Bureau Jeugdzorg was bij Yassin sprake van ontwikkelingsbedreigingen, maar niet van fysiek geweld. „Er zijn ook geen signalen geweest voor een kentering naar fysiek geweld.”

Na de uithuisplaatsing blijven Yassin en zijn moeder contact houden. Zij wil haar zoon blijven zien. Dat eist ze via haar advocaat. De rechter staat dat toe – het is een grondrecht voor ouders hun kinderen te zien. Twaalf keer bezoekt Yassin zijn moeder onder begeleiding van stichting Jeugdformaat. De volgende twee bezoeken vinden plaats zonder begeleiding.

De eerste keer gaat dat goed, al brengt de moeder haar zoon later terug dan afgesproken. Tijdens het tweede onbegeleide bezoek aan zijn moeder komt Yassin om het leven. „Ergens is een knop omgegaan”, zegt Lamas van Jeugdzorg.

De moeder van Yassin zit vast. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak moet, anderhalf jaar na het drama, nog beginnen. Misschien gebeurt dat in april. Het onderzoek naar de medische geschiedenis van de moeder van Yassin zorgde voor vertraging.

    • Antoinette Reerink
    • Kees Versteegh