Ernstige fouten jeugdzorg in bescherming Yassin M.

Yassin M. woonde in een groep van Stichting Jeugdformaat, maar werd doodgestoken door zijn moeder.

Den Haag. Meerdere jeugdzorginstanties hebben belangrijke fouten gemaakt in de bescherming van de 9- jarige jongen Yassin M., die in 2010 in Delft zou zijn doodgestoken door zijn moeder. Dat blijkt uit het oordeel van de Inspectie Jeugdzorg die dit familiedrama onderzocht.

Zowel moeder als kind hadden al enkele jaren intensief contact met de hulpverlening. Yassin was uit huisgeplaatst en woonde in een groep van de Stichting Jeugdformaat, één van de grootste jeugdzorginstellingen in Nederland.

Oud-minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) is onlangs toegetreden tot de Raad van Toezicht van Jeugdformaat. De stichting helpt jaarlijks zo’n 5.000 probleemjongeren en is verantwoordelijk voor ongeveer 1.000 pleeggezinnen.

Op verzoek van deze krant heeft de inspectie brieven over de zaak vrijgegeven. Zowel Bureau Jeugdzorg als Jeugdformaat maar ook GGZ Delfland die moeder psychische hulp bood, hebben volgens de Inspectie fouten gemaakt. Ze hebben te weinig gedaan om de risico’s van de omgang van de moeder met haar kind te verkleinen. Het schortte aan de informatie uitwisseling tussen de betrokken instanties. Ook gingen de hulpverleners onvoldoende na of de moeder zich aan haar beloften zou houden die ze met hulpverleners had gemaakt over de omgang met haar kind.

De inspectie rekent het Bureau Jeugdzorg ook aan dat door ziekte van een gezinsvoogd er niet om een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming is gevraagd terwijl dat wel nodig werd gevonden.

Directeur Fred Venus van Jeugdformaat zegt dat er al verbeteringen zijn doorgevoerd: „Wij hebben de inspectie gezegd dat wij onze stinkende best doen om dit soort situaties te voorkomen.” Hij vindt echter niet dat zijn instelling fouten heeft gemaakt. „Als je zegt dat er iets is misgegaan, veronderstel je dat dingen maakbaar zijn en dat je zulke drama”s kunt voorkomen. Dat geloof ik niet.” Bureau Jeugdzorg Haaglanden denkt ook niet dat deze moord te voorkomen was geweest. „Moeder had een liefdevolle relatie met haar zoon. Ze had nooit geweld getoond”, zegt David Lamas van Bureau Jeugdzorg.

André Rouvoet wilde niet reageren omdat hij de voorgeschiedenis niet kent, en hij pas zeer onlangs is toegetreden tot de Raad van Toezicht. NRC

    • Antoinette Reerink