Een cursus hematologie van Kristien Hemmerechts

Kristien Hemmerechts: Haar bloed. De Geus, 233 blz. €18,90 **

In de zomer van 2010 liep de Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts een maand lang stage op de afdeling hematologie van het VU Medisch Centrum, met de bedoeling daar een roman over te schrijven. Haar bloed speelt zich echter niet af in Amsterdam, maar in een academisch ziekenhuis van een Vlaamse stad en de schrijfster heeft tweederde van het boek nodig om haar personages rond het ziekenhuisbed van leukemiepatiënte Roos te verzamelen.

Over de gang van zaken daar, de artsen, verpleegkundigen en patiënten krijgen we weinig te horen. De wetenschappelijke informatie over hematologie wordt verstrekt door eerstejaars medisch student Titus, die sinds zijn prille jeugd geobsedeerd is door bloed en waardoor je soms het idee hebt in een cursus hematologie te zijn beland. Maar nog vervelender zijn de vele woordspelingen met bloed die Hemmerechts bezigt om het belang van haar onderwerp te onderstrepen.

In wezen draait het in Haar bloed om de tegenstelling tussen natuur en cultuur. Titus’ vriend gelooft in cultuur: ‘Alle mensen zijn bloedbroeders’, terwijl Titus strikt wetenschappelijk denkt: ‘Les nummer één van het bloed. Er is eigen en er is vreemd. Er is vriend en er is vijand.’

Het is wel even schrikken als de vader van Roos, propagandist van het Vlaams Belang, dit om ideologische redenen ook blijkt te vinden. Hij kan niet verdragen dat zijn zuivere Vlaamse dochter slecht bloed blijkt te hebben.

Haar bloed is eerder een aangekleed essay, waarin personages nogal clichématig weergegeven opvattingen vertegenwoordigen, dan een op de ziekenhuiswereld gebaseerde roman. Ongeloofwaardig is dat Pieter ’s nachts in een tweedehands doktersjas de afdeling hematologie, waar men terecht panisch is voor bacteriën, kan binnensluipen om zijn doodzieke vriendin Roos in te smeren met bodylotion uit de supermarkt. Als zulke dingen echt voorkomen in het VU Medisch Centrum, had Kristien Hemmerechts beter een aanklacht kunnen schrijven in plaats van deze, pardon, bloedeloze verhandeling in romanvorm.

    • Elsbeth Etty