'De SP wil een politieke unie, een federaal Europa' Grotendeels onwaar

Met een ‘politieke unie’ en een ‘federaal Europa’ wordt een Europese Unie bedoeld waarin de lidstaten veel nationale bevoegdheden, bijvoorbeeld over economische beleid, hebben overgedragen aan een centraal bestuur in Brussel. Daarover zei SP-leider Roemer afgelopen september: „De politieke unie, door velen in deze Kamer gewenst, is mogelijk iets voor de langere termijn. Dat kun je niet opleggen, dat moet groeien”. De SP is dus niet principieel tegen een dergelijke unie gekant.

Maar op haar website stelt de SP: „De overdracht van steeds meer nationale macht naar Brussel leidt tot democratische erosie en ongecontroleerde besluitvorming. Dat proces moet worden afgeremd en gekeerd. De rol van nationale parlementen binnen de EU dient daarom te worden vergroot.” Op deelterreinen mag ‘Brussel’ van de SP dus wel machtig zijn, bijvoorbeeld als het gaat om het milieu. Maar, stelt SP-Kamerlid Harry van Bommel: „Het karakter van een steeds verdere beweging naar federalisering moeten we eruithalen. Landen moeten hun soevereiniteit behouden, bijvoorbeeld op justitiegebied.”

De stelling dat de SP een „federaal Europa” wil, geeft de intenties van de partij niet getrouw weer en beoordelen wij dus als grotendeels onwaar.

    • Thalia Verkade
    • Wilmer Heck