'De SP bezuinigt per saldo op de zorg' Betwistbaar

„Als je het verkiezingsprogramma van de SP ziet, dan bezuinigen ze ook per saldo volgens het CPB op de zorg”, aldus Wilders. Wie het CPB-rapport openslaat, ziet ‘intensiveringen’ (geld erbij) en ‘ombuigingen’ (geld eraf). Kijk je alleen naar euro’s, dan komt de SP volgens Paul Besseling van het CPB uit op 100 miljoen euro in de min – en de PVV op 100 miljoen in de plus. Kijk je ook naar mensen, dan wil de SP 15.000 zorgverleners extra erbij, bovenop het basisplan dat van 25.000 mensen per jaar erbij uitgaat, tegenover 10.000 extra bij de PVV. Volgens Besseling zijn de verschillen tussen SP en PVV minimaal, en zijn ze, met GroenLinks, de enige partijen die niet fundamenteel bezuinigen op zorg: de min van 100 miljoen is in het licht van de in totaal 87 miljard aan zorguitgaven per jaar nagenoeg verwaarloosbaar. De SP wil bezuinigen op geneesmiddelen, de PVV op geestelijke gezondheidszorg – maar beide steken weer extra geld in meer handen aan het bed. Puur feitelijk bekeken is de stelling van Wilders dus waar, maar verhoudingsgewijs, en omgerekend in mankracht, beoordelen wij het als betwistbaar.

    • Thalia Verkade
    • Wilmer Heck