Brussel wil stakingen beperken

De Europese Commissie wil het stakingsrecht in de Europese Unie aan banden leggen. Als stakingen het vrije economische verkeer in de EU belemmeren, moet het mogelijk zijn dat de rechter dergelijke acties verbiedt. Dat blijkt uit een uitgelekte conceptverordening ‘On the exercise of the right to take collective action’ van de Europese Commissie.

EU-landen moeten elkaar én de Commissie waarschuwen als er stakingen op handen zijn die het vrije verkeer van diensten of goederen belemmeren en alles in het werk stellen om die te voorkomen, zo staat in de concepttekst.

De verordening moet het mogelijk maken dat de nationale rechter bij voorgenomen grensoverschrijdende collectieve acties, beoordeelt of zo’n staking in het licht van het vrije verkeer „geschikt en proportioneel” is om het doel te bereiken.

In Nederland is het stakingsrecht niet bij wet geregeld. Ze kunnen wel door de rechter beoordeeld worden op hun rechtmatigheid. Als de Europese verordening wordt aangenomen wordt daar toetsing aan het vrije verkeer van diensten, kapitaal en goederen aan toegevoegd.