Boete voor accountant Ernst & Young

De boete die de AFM heeft opgelegd aan Ernst & Young komt voort uit een al langer onderzoek naar de gehele accountantsector. Dat lijkt inmiddels effect te sorteren.

Langzaam maar zeker laat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn tanden zien aan accountants. Deze beroepsgroep valt – naast financiële dienstverleners, beleggingsinstellingen, en beursgenoteerde ondernemingen – sinds 2007 onder het toezicht van de AFM.

Gisteren werd bekend dat de AFM al in november 2011 een boete van 54.450 euro heeft opgelegd aan Ernst & Young voor het niet (voldoende) naleven van de wettelijke regels die gelden bij de totstandkoming van controles op jaarrekeningen van bedrijven.

Vorig najaar maakte Deloitte, de nummer 4 in Nederland, al bekend dat de AFM van plan was om een boete op te leggen. Deze sanctie komt voort uit een grootschalig onderzoek dat de AFM in 2009 startte naar de zogeheten Big Four, de vier grootste accountantfirma’s in Nederland (naast Deloitte en Ernst & Young, ook KPMG en PWC).

De reputatie van deze sector was aangetast na het uitbreken van de kredietcrisis in 2007 en 2008. Accountants, zo werd alom beweerd, hadden de risico’s van met name financiële instellingen niet goed zien aankomen of men had gewoon niet goed opgelet. In september 2010 sprak toenmalig AFM-directeur Steven Maijoor al van „structurele tekortkomingen”.

In de kwestie rond Ernst & Young had het kantoor bij zes onderzochte dossiers, over de jaren 2007/2008, volgens de AFM steken laten vallen. De accountant was onder meer onvoldoende kritisch te geweest op informatie die door interne accountants van betrokken cliënten was aangeleverd.

Bij één dossier was sprake van een antedatering van aanvullend document. Bij die zaak heeft het kantoor een „zware disciplinaire maatregel” opgelegd aan de betrokken partner, aldus bestuurslid Giljam Aarnink. Op andere punten betwist Ernst & Young de lezing van de regels door de AFM. Het kantoor heeft dan ook bezwaar tegen de boete ingediend. Om die reden had het publicatie van de sanctie willen tegengaan, om reputatieschade te voorkomen, maar verloor een kort geding hierover.

Ernst & Young benadrukt dat in de onderzochte gevallen geen sprake is geweest van onterecht verstrekte accountantscontrole. Aan de betreffende jaarrekeningen schort niets.

Los van de vraag of de boete tegen Ernst & Young stand houdt, gelooft de AFM dat het verscherpte toezicht op accountants hoe dan ook succesvol is. „We merken dat alle grote kantoren de interne kwaliteitsbeheersing inmiddels hoog op de agenda hebben staan”, aldus een woordvoerder. Of er niettemin de komende tijd nog meer sancties op oude dossiers bekend worden sluit hij niet uit.

    • Philip de Witt Wijnen