Behandel de patiënten en co-assistenten gelijk jezelf

Co-assistent Mara Simons beklaagt zich over arrogante specialisten (Opinie, 19 januari). Chirurg in opleiding Susanne van der Velde reageert hierop met klachten over luie co-assistenten (Opinie, 24 januari).

De snelle lezer vindt dit misschien een stevige en terechte repliek. Haar chirurgisch team vindt het mogelijk zelfs prachtig. Dit is het niet. Een klacht beantwoorden door terug te slaan, is juist de cultuur in de geneeskunde en andere sectoren die verandering behoeft. Een klacht is een gratis advies en kan worden behandeld met respect.

In de gezondheidszorg gaat het meestal goed. De patiënt wordt beleefd ontvangen, het onderzoek wordt uitgelegd, de voorlopige conclusie wordt besproken, de patiënt wordt uitdrukkelijk gevraagd of alles is begrepen, krijgt een hand en wordt door andere leden van het team verder geholpen.

De kleine bloemlezing van Mara Simons toont dat het ook fout kan gaan. Mijn jarenlange ervaring als opleider geeft mij enig recht om op te merken dat het gedrag van co-assistenten en assistenten in belangrijke mate wordt bepaald door het voorbeeld van de opleiders, stafleden, assistenten, verpleging en anderen. Beleefdheid, oprechte vragen stellen, antwoorden en opmerkingen serieus nemen, de eigen rol relativeren en openlijk bespreken van klachten zijn belangrijke elementen van een goed en veilig opleidingsklimaat.

De conclusie kan eenvoudig zijn: behandel de patiënt, de assistent en de co-assistent zoals je zelf ook wilt worden behandeld.

Otto Bleker

Emeritus hoogleraar verloskunde en gynaecologie aan het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam en oud-voorzitter van het Centraal College Medische Specialismen, Landsmeer

    • Otto Bleker