Aandelen Concertgebouw leveren al ruim 6 miljoen op

De aandelenemissie van Het Concertgebouw in Amsterdam heeft sinds de lancering in september vorig jaar al ruim 6,25 miljoen euro opgebracht. De afgelopen maanden tekenden meer dan 500 aandeelhouders in op het eenmalige aandeel. De emissie loopt tot 11 april.

Om een jubileumaandeel van het Concertgebouw te verwerven, moet 12.500 euro worden betaald. Daarvan is 12.250 euro een fiscaal aftrekbare schenking. De resterende 250 euro gaat naar een zogeheten certificaat van een aandeel.

Het Concertgebouw hoopt dat in totaal 1.000 aandelen verkocht worden. Toch is algemeen directeur Simon Reinink nu al blij met de helft van dat aantal, „zeker gezien het huidige economische klimaat”. „De opbrengsten tot nu toe bieden een noodzakelijke versterking van het financiële fundament van Het Concertgebouw. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat we nog een paar honderd aandelen kunnen verkopen.”

Het Concertgebouw organiseert de aandelenemissie naar aanleiding van zijn 125-jarig bestaan in 2013. Het is de eerste emissie sinds de oprichting in 1888. Het eindbedrag wordt gestopt in een fonds, de opbrengst daarvan wordt gebruikt om het gebouw te onderhouden en voor het muziekeducatieprogramma voor kinderen.

Volgens Het Concertgebouw is bijna de helft van de inschrijvers geen intensieve bezoeker van het muziekpodium. „We hebben met de emissie een nieuwe doelgroep weten te bereiken als begunstiger van ons instituut”, zegt Jolien Schuerveld, directeur van Het Concertgebouw Fonds.

Aanvankelijk zou de periode dat de aandelen worden uitgegeven tot 10 november vorig jaar lopen. Die termijn is met een half jaar verlengd, om mensen te laten profiteren van de nieuwe Geefwet die op 1 januari in werking trad en waardoor de fiscale aftrekbaarheid van de schenking toenam.

Het Concertgebouw ontvangt jaarlijks zo’n 20 miljoen euro: 5 procent komt van de gemeente Amsterdam, de rest zijn private gelden: entreekaarten, zaalverhuur, sponsoring door bedrijven en particuliere fondsen. De aandelenemissie is niet ingegeven door de bezuinigingen op kunst, ze was al eerder gepland.