'Verkoop depot museum in nood'

Het noodlijdende Groninger Museum moet zijn depot in Hoogkerk verkopen. Dat stelt het HEC, een onafhankelijke onderzoekscommissie die onderzoek heeft gedaan naar de financiële problemen waar het museum onder leiding van directeur Kees van Twist in is beland. Verkoop van het depot uit 2007 zou drie miljoen euro opleveren.

Ook kan een hypothecaire lening worden opgenomen, stelt de commissie, dat zou eenzelfde bedrag opleveren. Verder moet de gemeente leningen kwijtschelden en het museum een financiële injectie geven. De provincie zou een geplande subsidieverlaging van 300.000 euro per jaar kunnen uitstellen. Tevens moet een voorgenomen reorganisatie worden ingezet. Dat wordt „een onontkoombare randvoorwaarde voor het voortbestaan van het museum” genoemd.

Het museum kampt met een schuldenlast van 4,5 miljoen euro. In 2010 ontstond een liquiditeitstekort van 1 miljoen. Vorig jaar leed het museum een verlies van zes ton. De problemen begonnen na een verbouwing in 2010. De ernst van de situatie is te laat onderkend door directeur Van Twist, stellen de onderzoekers. De communicatie tussen museum en toezichthouders was gebrekkig. Ook schortte het aan de informatievoorziening.

Het HEC-rapport stelt dat het niet boterde tussen Van Twist, die per 1 januari dit jaar is opgestapt, en zijn toenmalig zakelijk directeur Patty Wageman. Zij konden niet goed samenwerken, aldus het rapport, nadat Van Twist in 2008 vervroegd terugkeerde uit New York. Wageman vertrok in 2010. Daarna nam een controller haar plaats in. Die had minder gewicht dan een zakelijk directeur.

De meerderheid van het personeel is tegen een reorganisatie. Behalve de vijf arbeidsplaatsen die al eerder werden wegbezuinigd wil waarnemend algemeen directeur Georg Verberg nog eens zeven schrappen. De Ondernemingsraad is hier op tegen en stapte vorige week naar de Ondernemingskamer. „Deze reorganisatie voert te ver door. Zo kun je je ambities niet uitvoeren”, reageert OR-voorzitter Bert de Jonge.

De behandeling bij de Ondernemingskamer is op 23 februari. Half februari maken gemeente en provincie bekend welke maatregelen worden genomen.