Rechters regeren niet over de samenleving

Het voetbal mag niet geregeerd worden door scheidsrechters. Net als er een leuke aanval is, fluiten die voor buitenspel, terwijl spelregels toch niet in steen gebeiteld staan. Dat is ongeveer (maar dan toegepast op de samenleving) de strekking van het artikel van VVD’ers Wiebenga en Maas (Opinie, 20 januari).

Met de kop „Het land mag niet worden geregeerd door de rechters” zal ieder weldenkend mens en iedere rechter het eens zijn. Rechters regeren dan ook net zo min over de samenleving als scheidsrechters over voetbal. De schrijvers klagen over regeldruk en bureaucratie, maar de oorzaak daarvan ligt bij wetgever en bestuur, niet bij de rechter – net zo min als de scheidsrechter de buitenspelregel heeft uitgevonden.

Als de rechter grondwets- en verdragsbepalingen toetst, „dreigt het evenwicht tussen de wetgevende en rechterlijke macht uit balans te raken”. Zou niet eerder het evenwicht worden verstoord indien rechters de door de wetgever gemaakte bepalingen niet meer serieus zouden nemen? Zoals ook de scheidsrechter zijn bevoegdheid te buiten zou gaan als hij maar niet fluit voor buitenspel omdat het zo’n mooie aanval is.

Het is merkwaardig dit te moeten uitleggen aan mensen die verbonden zijn aan een instituut dat zich wetenschappelijk noemt.

J.A.M. Smulders

Rechter-plaatsvervanger, Lunteren

    • J.A.M. Smulders