Opinie

Intellectueel, uitdagend en onmisbaar

Soms zetten we op deze redactie de klok heel even stil om even niet naar de wereld, maar wel naar onszelf te kijken.

Dan vragen we ons af: wie willen wij zijn? In welke markt bewegen we ons? Wie is onze lezer? Wat is intelligente en uitdagende journalistiek? Hoe doen we dat dan bij NRC Handelsblad, nrc.next en nrc.nl? En wat hebben we daarvoor nodig?

De antwoorden op deze vragen zijn per definitie beperkt en onvolmaakt. En het spreekt voor zich dat we elke dag tekort schieten als we onze kranten en site meten aan de standaard die we passend achten voor onszelf.

Maar ik deel graag het resultaat van onze recente denkoefening.

NRC – intellectueel, uitdagend en onmisbaar

Peter Vandermeersch
Blogger

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch is hoofdredacteur van NRC en schrijft op deze blog over nieuwe ontwikkelingen bij NRC en de dagelijkse praktijk op de redactie. U kunt hem ook volgen op Twitter.