'Het formele overleg is een rituele dans'

Den Haag 25-1-2012 Sietske Pijstra, onderhandelaar voor deVNG (thuis). Foto Floren van Olden

Wie Sietske Pijpstra (42)

Wat Secretaris van het College van Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), cao-onderhandelaar

Thuis: Samenwonend, zoon van 7

Speerpunten

1) De periode dat gemeenten zich moeten inspannen om passend werk te vinden voor een ambtenaar die zijn functie verliest, is begrensd. Bijvoorbeeld op twee jaar.

2) In mei boden de werkgevers 2 procent loonsverhoging. Dat bod moet opnieuw bekeken worden, nu de pensioenpremie ook voor werkgevers met 2 procent is gestegen.

3) Investeren in het flexibiliseren en verbeteren van de arbeidsmarkt

Sietske Pijpstra „Veel mensen denken dat we altijd onderhandelen in een ruziesfeer. Zo is het niet. Het formele overleg is altijd zakelijk. Maar in de pauze drink je samen koffie en praat je over je kinderen enzo. Verder is iedereen tegenwoordig vooral op zijn iPad bezig. Spelletjes als Wordfeud en Angry Birds zijn heel leuk om een schorsing door te komen.”

„Je hebt informeel of ambtelijk overleg en B-LOGA: Bestuurlijk Landelijk Overleg Gemeente Ambtenaren. Informeel stem je eerst samen af, om tijdens formele vergaderingen knopen door te hakken. Beide keren loopt er een bandje mee. Niet dat we er ooit wat mee doen, maar zo kun je geen discussie krijgen over wat wel of niet gezegd is.”

„Het formele overleg is een rituele dans. Als het vooroverleg is afgerond, komen de vakbonden naar ons vertrek toe. En de vergaderingen worden altijd geleid door de werkgevers. Dat is traditie. Bij formele onderhandelingen schalen we ook op. De vakbonden Abvakabo, CNV en CMHF zijn altijd met in totaal vier onderhandelaars. Wij zitten met burgemeesters en wethouders op elf man. Niet om met getallen overwicht te creëren, hoor. Iedereen krijgt netjes het woord.”

„De vakbonden eten vooraf meestal soep met broodjes? Hebben wij ook een keer gegeten, ja. Maar ook wel eens een diner dat bijna te veel voor ons was. Gek eigenlijk, je zit in dezelfde horecagelegenheden.”

„Met Bert de Haas praat ik verder eens per maand of per anderhalve maand bij. In Café Dudok in Den Haag, op neutraal terrein. Ik vind het belangrijk om goed contact te houden, je wilt elkaar onderweg niet verliezen. Hij heeft me al eens in Dudok een blauwtje laten lopen. Toen was hij het vergeten.”

„Wat leuk is: sociale media zoals Twitter hebben het cao-overleg een nieuwe dynamiek gegeven. Ik heb allerlei volgers vanuit de vakbonden. Voor een overleg tweet je bijvoorbeeld: ‘ik ben benieuwd of er daar en daar beweging zit bij de bonden?’ En dan wordt er direct geretweet: ‘Nou, als de gemeenten daar en daar eens opschuiven’. Het is een manier om vooraf even af te stemmen, ook voor de achterban.”

„Begin juni kreeg ik een sms’je van Bert dat hun leden ons eindbod hadden afgewezen. Dat hadden we ook verwacht, het was voorgelegd met een negatief stemadvies. Nu we na alle acties in het najaar weer onderhandelen, zegt iedereen: pas als er gestaakt wordt, zijn jullie bereid om te praten. Dat klopt niet – al hebben gemeenten en burgers veel last van stakingen. Informeel blijft het overleg gaande. En in september en in oktober hebben we nog een brief geschreven om weer formeel te onderhandelen, maar daar zijn de bonden niet op ingegaan. Wettelijk mogen ze ook niet staken, als ze onderhandelen. Met acties creëren de bonden wel draagvlak. En ze stappen eerder naar de media dan wij.”

„In de media lees je ook wel eens dat wij vasthouden aan ‘de nullijn’, dat we geen enkele loonsverhoging voor gemeenteambtenaren zouden voorstellen. Dat is helemaal niet zo, dat speelt bij de Rijksambtenaren. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft niets te zeggen over gemeentelijke cao’s. Helemaal op het eind ja, als we dicht bij een akkoord zijn, dan leggen we dat wel voor aan minister Spies. Dan hoeft ze dat niet in de krant te lezen. Oud-minister Donner belde ook zelf even op. Een kwestie van afstemming. Als wij de gemeenteambtenaren ineens een zak geld zouden bieden, hebben zij wel een probleem.”

„De discussie gaat nu vooral nog om de vraag hoe lang gemeenten ander werk voor ambtenaren moeten zoeken. De vakbonden willen dat wij voor eeuwig verantwoordelijk zijn voor vervangend werk. Wij zijn wel voor passend werk, maar er is een grens. Als gemeenten voor onbepaalde tijd moeten blijven zoeken, geeft dat ook geen enkele prikkel aan de werknemers.”

    • Eppo König