Even allemaal bij elkaar in de Ridderzaal

Deze week zijn alle Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland bij elkaar voor de traditionele ‘terugkomdagen’. Een moment om bij te praten, maar ook om te speculeren. En (op de volgende pagina) te discussiëren over het diplomatieke beleid.

Is Stockholm al ingevuld? Maar wie gaat er dan naar Tokio? En wanneer komt Berlijn dan vrij?

Traditioneel gespreksonderwerp tijdens de informele delen van de ambassadeursconferentie: wie gaat komende zomer waar naar toe? Ook dit jaar zullen weer vele ambassadeurs van post wisselen. Passend in het beleid dat een standplaats in de regel niet langer dan vier jaar door dezelfde persoon mag worden bezet. Een aantal ambassadeurs wordt teruggehaald naar het departement in Den Haag, anderen verhuizen naar een hoofdstad elders in de wereld. Samen met de ambassadeurs verhuizen nog zo’n vijfhonderd uitgezonden diplomaten van Buitenlandse Zaken van post.

De ministerraad moet de voordrachten van ambassadeurs bekrachtigen. Dat zal morgen voor een groot aantal gebeuren. Vooruitlopend op deze grote carrousel werd afgelopen maand al een aantal nieuwe ambassadeurs benoemd. Zo verhuist de hoogste ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken, secretaris-generaal Ed Kronenburg, deze zomer naar Parijs. Hij volgt daar Hugo Siblesz op die met pensioen gaat. Op zijn beurt wordt Ed Kronenburg als secretaris-generaal opgevolgd door Renée Jones-Bos die nu nog ambassadeur in Washington is.

Hiermee komt Jones alsnog op de post terecht waarvoor zij vier jaar geleden ook al in beeld was. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA) gaf toen de voorkeur aan zijn partijgenoot Kronenburg boven de VVD’ster Jones, die voor één van de kabinetten-Balkenende nog was gepolst als minister voor Vreemdelingenzaken.

Jones was de eerste Nederlandse vrouwelijke ambassadeur op een zogeheten A-post. Nu komt er een vrouw op de A-post Londen: Laetitia van den Assum, nu nog ambassadeur in Mexico-Stad. Van de 129 ambassadeurs die Nederland heeft, zijn er 21 vrouw.

    • Mark Kranenburg