'Engagement was er altijd al'

Directeur Rutger Wolfson houdt er rekening mee dat ook het Filmfestival in Rotterdam minder subsidie zal ontvangen. Hij is al op zoek naar nieuwe bronnen.

International Film Festival Rotterdam (IFFR) directeur Rutger WOLFSON (1971) . foto VINCENT MENTZEL/NRCH==F/C==Nederland. Rotterdam, 24 december 2008 ©Vincent Mentzel 2008

Waar kijkt u het meest naar uit op het festival?

„Het is het leukste om filmmakers voorstellen aan het publiek. Het Rotterdamse publiek is heel open, heel aandachtig. Meestal is de zaal vol. Voor een jonge filmmaker is het vaak het grootste publiek dat ze ooit gehad hebben. Dan hangt er elektriciteit in de lucht. Dat zijn vaak prachtige momenten.”

Is 2012 een uitgesproken politieke editie van het festival, met speciale aandacht voor filmmakers uit China en Syrië?

„Dat geloof ik niet. Rotterdam is altijd een geëngageerd festival geweest, met aandacht voor filmmakers die in eigen land in de verdrukking raken. Alleen valt dat nu misschien wat meer op door die themaprogramma’s.”

Merkt u veel van het gure economische klimaat?

„Nog niet, want de voorverkoop loopt goed. Wat de cultuurbezuinigingen betreft verkeren we in de gelukkige omstandigheid dat zowel het rijk als de stad goed doordrongen zijn van het belang van het festival. Maar het is wel duidelijk dat ook wij gekort zullen worden. We zoeken al naar nieuwe bronnen van financiering, zoals de telefonische fondsenwerving die we hebben gedaan hebben onder festivalbezoekers.”

Dat leverde 32.000 euro op. Tevreden?

„We wisten helemaal niet wat we konden verwachten en dit is in ieder geval een begin. We zijn op zoek naar nieuwe manieren om het publiek meer bij het festival te betrekken. We hebben ook een donateursbutton gemaakt op onze website en we ontwikkelen een sponsorprogramma. Daarin lopen we echt voorop, al zullen dat soort initiatieven de steun van de overheid nooit helemaal kunnen vervangen.”

De vaste bezoekers mopperen dat alles veel duurder is geworden dit jaar.

„Sommige groepen betalen wat meer, anderen juist wat minder, zoals studenten en mensen met CJP. Daar wordt over gemord, maar er zijn ook veel bezoekers die heel goed begrijpen dat we in deze lastige tijd zulke aanpassingen moeten doorvoeren. De voornaamste reden is dat we de kaartverkoop overzichtelijker en transparanter wilden maken.”

Als het financieel allemaal lastiger wordt, kunt u de focus van het festival op minder toegankelijke, artistieke cinema dan wel overeind gehouden?

„Juist wel. Daarmee kunnen we ons onderscheiden, door de nadruk te blijven leggen op dwarse, lastige filmmakers. De onafhankelijke cinema, die op festivals als Cannes en Berlijn vaak een beetje ondergesneeuwd raakt, krijgt bij ons ruim baan.”