‘Bijdragen EU en IMF aan Griekenland moeten verhoogd’

Als de onderhandelingen tussen de Griekse overheid en banken zijn afgerond, moeten de financiële bijdragen van het Internationaal Monetair fonds (IMF) en de Europese Unie mogelijk omhoog, zo meldt eurocommissaris Olli Rehn vandaag aan persbureau Dow Jones.

De gesprekken in Athene zijn vandaag hervat, waarin onder anderen de hoogte van de financiering van de Europese Centrale Bank (ECB) wordt besproken. Athene hoopt nog deze week tot bevredigende afspraken te kunnen komen tussen de betrokken partijen. Charles Dallara, de voornaamste onderhandelaar die deelneemt aan de gesprekken namens de banken ontmoet premier Lucas Papademos vanavond om de onderhandelingen voort te zetten.

Athene wil onderhandelingen nieuw leven inblazen

De regering wil de gesprekken nieuw leven inblazen, die al enkele keren zijn gestaakt omdat een akkoord nog lang niet was bereikt. Er wordt onderhandeld over de voorwaarden van het kwijtschelden van zo’n vijftig procent van de Griekse staatsschuld, een bedrag van meer dan honderd miljard euro.

Als de onderhandelingen niet slagen, dreigt Griekenland failliet te gaan en lijkt een vertrek van het land uit de eurozone onvermijdelijk. De Europese schuldeisers hebben een akkoord als voorwaarde gesteld voor nieuwe financiële steun. Griekenland is daar afhankelijk van: eind januari moet het land weer zo’n twintig miljard aan rentebetalingen doen en dat geld is er niet.

Banken hebben al ‘maximaal’ aanbod gedaan

Dallara verklaarde van de week dat de obligatiehouders een “maximaal aanbod” hadden gedaan waarmee de kwijtschelding vrijwillig zou kunnen plaatsvinden. Athene nam hier echter geen genoegen mee. De ministers van Financiën van de Europese Unie spoorden de Griekse regering en de banken eerder deze week aan verder te onderhandelen. Momenteel is het resultaat ‘onvoldoende’.

Rehn sprak vandaag in het World Economic Forum in Zwitserland:

“Er wordt een pakket voorbereid dat de weg vrijmaakt voor een duurzame oplossing voor Griekenland. Dat pakket bevat een herziene analyse van de schuldenaflossing, waaruit blijkt dat er een grotere behoefte is aan financiering vanuit de officiële sector.”

Verder roept Rehn landen als de Verenigde Staten op een vergroting van de IMF-fondsen niet te blokkeren, ook wanneer ze zelf niet direct willen bijdragen:

“Het is van belang dat alle belangrijke leden van het IMF bijdragen aan een verhoging van de middelen, inclusief de VS omdat zij al vele malen hebben onderstreept hoe belangrijk het is dat de eurozonecrisis opgelost moet worden. Als een land geen concrete bijdrage kan doen, is het wel van belang dat een totaal akkoord niet geblokkeerd wordt.”

    • Annemarie Coevert