Aldus

„Het is volstrekt onduidelijk wat de prioriteiten van het buitenlandse beleid zijn – met uitzondering van het behartigen van de economische belangen. Maar wat is de visie op mensenrechten, op ontwikkelingssamenwerking, op het Midden-Oosten? Vroeger hadden we daar een visie op. Welke afweging maak je als die thema’s tegenover het economische belang komen te staan? De visie is nu weinig zichtbaar en gaat altijd alleen van Nederland uit, nooit van internationale ontwikkelingen. Het heeft een wat provinciaalse, armetierige uitstraling.”

Pieter Kooijmans, oud-minister van Buitenlandse Zaken voor het CDA in het kabinet-Den Uyl

„Het kabinet heeft de balans in de internationale orde verschoven naar exportbelangen. Dat is begrijpelijk, gezien de economische politiek die dit kabinet voert. Het is belangrijk om niet het evenwicht te verliezen. Zelfs Zwitserland, dat lid is van weinig internationale organisaties en gericht is op geld verdienen, houdt zich bezig met vraagstukken van rechtsorde. Omdat dat in het belang van Zwitserland is. Voor Nederland is dat belang tienmaal zo groot, omdat wij veel meer verbonden zijn met de Europese, Atlantische en ontwikkelingswereld.”

Joris Voorhoeve, oud-minister van Defensie voor de VVD in het eerste kabinet-Kok

„Het zijn bemiddelaars, het zijn makelaars, het zijn mensen die contacten leggen, die zorgen dat wij Nederlanders als we in den vreemde zijn de weg weten te vinden. Ze zijn de verkenners van de infanterie. Ze zorgen dat je weet waar je moet zijn en weet waar je moet wegblijven.”

Ben Knapen (CDA), staatssecretaris Europese Zaken

M.m.v. Jeroen van Kleef