Aldus

„De Nederlandse diplomatie is in verwarring; diplomaten zijn onzeker omdat ze verschillende signalen van de politiek krijgen. De minister heeft maar één prioriteit: de betrekkingen met Israël verbeteren. Het zijn goede mensen, maar ze ontvangen een verwarde boodschap. Economische diplomatie is geen toverwoord voor echte diplomatie.”

Laurens Jan Brinkhorst (D66), oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl

„Nederland heeft meer lef dan voorheen. Als we het ergens niet mee eens zijn, laten we dat merken. Kijk naar de kritiek op Bulgarije en Roemenië die willen toetreden tot het Schengengebied. Dat had Nederland vroeger niet gedaan, nu wel. We tellen ook meer mee dan toen we altijd ja zeiden. Denk hierbij ook aan het Israëlbeleid van de minister. Onze diplomaten zijn kwalitatief erg goed en ik ben zeer tevreden over minister Rosenthal.”

Hans van Baalen (VVD), voorzitter van de Internationale Liberale

„Bij het buitenlandbeleid van dit kabinet is echt sprake van een nieuwe koers: een stevige economische pijler en welbegrepen eigenbelang. Dat heeft onze volle steun. Wij zijn tevreden dat een breed economisch postennet in Europa behouden is gebleven, inclusief enkele consulaten-generaal. De groei zit in de BRIC-landen, Brazilië, Rusland, India en China, en het is goed dat daar in economische diplomatie wordt geïnvesteerd. Maar we moeten Europa niet afschrijven.”

Bernard Wientjes, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW

„Je wilt niet weten wat het doet voor de bedrijven dat zij toegang hebben tot de top van de regering.”

Premier Mark Rutte (VVD) over het belang van economische diplomatie