Waarom zo negatief zijn over het zeilmeisje Laura?

Joke Mat vraagt een aantal willekeurige leeftijdgenoten van Laura Dekker – van wie een deel niet eens weet wie ze is – op het schoolplein reacties op haar avontuur (NRC Handelsblad, 24 januari). Natuurlijk zeggen leeftijdsgenoten dat zij niet zo veel aandacht moet krijgen. Hier houden leeftijdsgenoten niet van.

De krant levert verder geen informatie, maar plaatst wel de kop ‘Dat zeilmeisje vraagt te veel aandacht’. Hiermee worden de opgenomen kreten bevestigd dat Laura iets illegaals zou hebben gedaan – wat niet zo is.

Een dergelijke kleinerende behandeling is NRC Handelsblad onwaardig. Bovendien is het de krant blijkbaar ontgaan dat men in het buitenland niet snapt waarom Nederland niet trots is op zo’n landgenote.

Dr. D.A.M. Oddens

Veldhoven

    • Dr. D.A.M. Oddens