Vergetelheid is een recht

Iedere burger moet eigen baas blijven over de foto’s en de data die hij deelt op bijvoorbeeld Facebook

Eurocommissaris

Wat gebeurt er met uw gegevens als u een vliegtuigticket online koopt? Als u een foto verwijdert op Facebook, is die dan echt helemaal verdwenen? Wie helpt u bij diefstal of misbruik van uw gegevens?

Dat vragen heel wat Europeanen zich af. Ze verwelkomen de toepassingen van het internet in het dagelijkse leven, maar tegelijk is driekwart van de gebruikers bezorgd dat ze te veel persoonlijke informatie prijsgeven. Amper een kwart van de mensen die sociale media gebruiken en eenvijfde van de online shoppers denken dat ze het gebruik van persoonlijke gegevens helemaal zelf in de hand hebben.

Sociale netwerken, smartphones en digitale gezondheidspassen: we laten overal onze digitale sporen na. Onze gegevens moeten worden beschermd door een solide regelgeving. De eerste Europese richtlijn over gegevensbescherming was een echte mijlpaal op het vlak van privacy, maar ze werd niet overal op dezelfde manier omgezet in nationale wetgeving. Dat zorgde voor hiaten. De huidige regels moeten bovendien worden gemoderniseerd. In 1995 was het internetverkeer nog heel beperkt en was de oprichter van Facebook amper 11 jaar oud.

Daarom stelt de Europese Commissie een grondige hervorming van de regelgeving voor. Door de nieuwe regels zult u meer controle over en een betere toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens. U zult ook beter worden geïnformeerd over wat er met uw gegevens gebeurt als u ze met iemand anders deelt. We willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens altijd worden beschermd, zowel binnen als buiten de EU.

Wat verandert er precies? Er komt één enkele regelgeving voor alle landen van de Europese Unie. De Europese regels zullen gelden voor alle bedrijven die uw persoonlijke gegevens gebruiken en die diensten aanbieden in de EU. U krijgt makkelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt deze overbrengen van de ene naar de andere dienst. Foto’s, filmpjes en contactgegevens worden niet langer eigendom van de onderneming waar u een profiel aanmaakt, maar blijven van u. Als u uw gegevens terugvraagt, moet u die aangeleverd krijgen in een makkelijk toegankelijk formaat, zodat u eenvoudig kunt overstappen naar een andere dienst. Dat is een kwestie van eerlijke concurrentie.

Door het ‘recht om te worden vergeten’ wordt u beter beschermd tegen online risico’s. Als u wilt dat uw gegevens niet langer worden gebruikt en er zijn geen gegronde redenen om ze te bewaren, moeten ze gewist worden. Dit betekent niet dat u oude feiten uit de krant kunt laten verwijderen of de persvrijheid aan banden kunt leggen. Maar als u ooit een gênante foto op uw sociaal netwerkprofiel hebt geplaatst en u wilt die verwijderen vóór u gaat solliciteren, dan zult u die echt helemaal kunnen wissen. De nieuwe regels bepalen ook dat u bewust en uitdrukkelijk toestemming moet geven voor het gebruik van persoonlijke gegevens. Als die gegevens verloren gaan, worden gestolen of gehackt, moet u daarvan meteen op de hoogte worden gebracht.

Voor ondernemingen betekent de nieuwe regelgeving minder administratie en meer rechtszekerheid. Ze zullen minder moeten rapporteren en hoeven maar met één enkele autoriteit rekening te houden, in het EU-land waar hun hoofdzetel is gevestigd.

Burgers kunnen voortaan in alle vertrouwen online winkelen, nieuwe technologieën gebruiken en informatie uitwisselen met vrienden over de hele wereld. Het maakt niet langer uit waar u woont, waar zich de server bevindt of waar de onderneming is gevestigd. Dat vertrouwen is goed voor de groei, voor de interne markt en voor de consument. Veilig omgaan met persoonlijke gegevens en minder kosten maken, dat is precies wat Europa nu nodig heeft.

    • Viviane Reding