Raad van State kritisch over boerkaverbod

Eerder oordeelde de Raad ook al dat het verbod de vrijheid van godsdienst te veel zou beperken.

Den Haag. De Raad van State heeft een kritisch advies geschreven over het wetsvoorstel dat een boerkaverbod moet regelen. Momenteel buigt het ministerie van Binnenlandse Zaken zich over dat advies en over eventuele aanpassingen in het wetsvoorstel. Binnenkort zou dan het aangepaste wetsvoorstel om gelaatsbedekkende kleding te verbieden in de ministerraad besproken worden.

In september 2007 heeft de Raad al eens negatief geadviseerd over een eventueel boerkaverbod. Toen was het PVV-leider Geert Wilders die een wetsvoorstel deed dat het dragen van boerka’s en nikabs in het openbaar moest verbieden. Volgens Wilders leverde de boerka vooral een veiligheidsrisico op, maar dat kon hij volgens de Raad van State „onvoldoende aannemelijk” maken. Ook ontbrak een „dringende maatschappelijke noodzaak” voor een verbod, schreef de Raad van State toen. En zo’n verbod zou de vrijheid van godsdienst te veel beperken.

In september vorig jaar stuurde minister Piet Hein Donner opnieuw een wetsvoorstel hierover naar de Raad – onder druk van gedoogpartner Wilders. Donner gebruikte andere argumenten. Waar Wilders het veiligheidsrisico als hoofdargument aanvoerde, zei Donner dat een boerka of nikab „in strijd met het karakter van het publiek verkeer” is, en „strijdig met de uitgangspunten van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen”. NRC