Inspectie begint tuchtzaak tegen microbiologen Maasstad Ziekenhuis

In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam overleden 28 patiënten die besmet waren, bij drie is de besmetting zeer waarschijnlijk de doodsoorzaak. Foto NRC / Bas Czerwinski

De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat een tuchtklacht indienen tegen drie microbiologen van het Maasstad Ziekenhuis. De microbiologen zijn volgens de Inspectie verantwoordelijk voor de uitbraak van multiresistente Klebsiellabacterie.

In een voorlopig rapport van de IGZ in november kwam naar voren dat de uitbraak van de bacterie, waarbij 115 patiënten besmet raakten, niet zo ernstig hoeven zijn. In het rapport werd harde kritiek geuit op de werknemers en het bestuur van het ziekenhuis.

Vandaag werd het definitieve rapport (pdf) gepresenteerd. In een verklaring laat de IGZ vandaag weten dat het falen van de infectiepreventie in het Maasstad Ziekenhuis verwijtbaar is.

“Vooral de artsen-microbioloog hebben een zware verantwoordelijkheid om te zorgen voor effectieve infectiepreventie en in te grijpen als dat nodig is. De inspectie vindt dat zij niet gehandeld hebben zoals verwacht mag worden en dient daarom een tuchtklacht in. Alle artsen-microbioloog waren op de hoogte van de Klebsiella-uitbraak maar reageerden niet adequaat op het toenemende aantal besmette patiënten. Zij spraken elkaar niet aan op hun verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen en zochten onvoldoende hulp van boven en van buiten.” - Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Klebsiellabacterie werd voor het eerst gevonden in oktober 2010. Pas eind mei van vorig jaar erkende de ziekenhuisleiding dat er een probleem was. Van de 115 patienten die besmet zijn geraakt zijn 28 patienten overleden. Bij drie van die gevallen in de besmetting zeer waarschijnlijk de doodsoorzaak, werd in een eerder onderzoek geconcludeerd.

In een reactie spreekt het Maasstad Ziekenhuis van een “hard oordeel”. Volgens het ziekenhuis zijn de aanbevelingen van de IGZ in gang gezet.

    • Lex Boon