Grijp in bij drankprobleem

Opnieuw is alarm geslagen over het overmatig alcoholgebruik door jongeren. Worden er nu maatregelen genomen? Welnee. Dit is nog nooit gebeurd en zal ook nooit gebeuren.

Men zegt dat het alcoholprobleem ernstiger is dan het rookprobleem. Aan dit laatste wordt iets gedaan. Bij het eerste blijft het bij ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’. We zouden evengoed kunnen roepen: Stop alcohol now!, zoals we tegen allerlei akelige ziektes ‘actievoeren’. Dit is volkomen nutteloos gebral. Doe iets!

G.H.Peeters

De Heurne