Drie artsen Maasstad voor tuchtrechter gedaagd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg daagt drie arts- microbiologen van het Rotterdamse Maasstadziekenhuis voor de tuchtrechter. Zij hebben patiënten aan „grote risico’s blootgesteld” tijdens de uitbraak van de multiresistente Klebsiella-bacterie Oxa-48 in 2010 en 2011. Ruim honderd patiënten werden ermee besmet en in elk geval drie patiënten overleden aan de gevolgen van de besmetting.

Het ziekenhuis wilde vanochtend niet reageren. In maart komt een externe ‘waarheidscommissie’ met een verslag.

Het komt bijna nooit voor dat de Inspectie drie artsen tegelijk aanklaagt. De Inspectie heeft het vanochtend gepubliceerde rapport ook aan het Openbaar Ministerie overhandigd om te beoordelen of de oud-directeur van het Maasstad, Paul Smits, strafrechtelijk kan worden vervolgd. De Inspectie vraagt de minister te bekijken of ‘infectiepreventie’-adviseurs, die geen arts zijn en dus niet onder het tuchtrecht vallen, voortaan onder het tuchtrecht kunnen worden gebracht. Ook zij schoten tekort in het Maasstad Ziekenhuis.

Volgens de Inspectie handelden velen in het ziekenhuis – artsen, verpleegkundigen, directie en raad van toezicht – te traag terwijl ze wisten dat er vele patiënten besmet waren met de Klebsiella-bacterie Oxa 48. Ze riepen geen hulp in van buitenaf, wat wel hoort bij zo’n uitbraak. Ze maakten ook geen werk van beperking van de besmetting. Pas toen de NOS eind mei vorig jaar aankondigde dat er een uitzending over de uitbraak zou komen, lichtten de artsen de directie in.

De Inspectie schrijft: „Zelfs toen de uitbraak in brede kring bekend was, duurde het nog enkele maanden voor het ziekenhuis voldoende effectieve maatregelen had genomen om de uitbraak tot staan te brengen. Dit moet gezien worden tegen de achtergrond van relatief weinig aandacht voor kwaliteit en veiligheid bij de leiding van het ziekenhuis en Raad van Toezicht.”

Er ontbrak in het Maasstad Ziekenhuis een goed infectiepreventie-beleid, schrijft de inspectie. Ook de „aanzienlijke communicatieproblemen binnen de medische staf”, in het bijzonder tussen de artsenmicrobioloog en de mensen van de Intensive Care, speelden een rol.

Toen in de loop van 2010 verschillende patiënten tegelijk waren opgenomen bij wie Klebsiella werd gevonden, hadden „bijzondere maatregelen genomen moeten worden om de uitbraak te bedwingen”, aldus de Inspectie. „Maar die bleven uit tot de zomer van 2011, terwijl de verantwoordelijken allemaal wisten van de ongebruikelijke hoeveelheid infecties.” Smits trad in juli 2011 af als directeur.