De grote sporten geven zichzelf meer geld

In de zucht naar olympische medailles geeft sportkoepel NOC*NSF meer geld aan succesvolle sporten. Een omstreden besluit.

1 Het geld voor topsport wordt ineens anders verdeeld. Waarom?

De bonden hebben met elkaar afgesproken dat Nederland tot de beste tien sportlanden ter wereld moet behoren.

Gekozen is om vooral de kansrijke sporten te ondersteunen. Een analyse (Studie Top 10) leerde dat acht sporten voor zo’n 90 procent van het Nederlandse succes verantwoordelijk zijn. Die bonden krijgen nu het meeste geld. Het gaat om schaatsen, zwemmen, wielrennen, paarden sport, roeien, judo, zeilen en hockey.

2 Aan welke eisen moet een sport voldoen om nog voor geld in aanmerking te komen?

Bonden moeten erkend worden. Voor olympische bonden is het Olympisch Handvest leidend, voor niet-olympische bonden zijn minimumcriteria opgesteld. In zomersporten moeten bij mannen bijvoorbeeld 55 landen deelnemen aan een WK en bij vrouwen 38 landen. Voor wintersporten is die verdeling 18-12. Verder moeten een topsporterprogramma 250 dagen per jaar beslaan. Ook moet de bond minimaal 30 procent van het topsportprogramma financieren.”

3 Hoeveel geld is er te verdelen?

Dat is nog niet exact bekend, omdat de bijdrage voor topsport van het ministerie van VWS (Sport) en de NOC*NSF-sponsors nog niet is vastgesteld. Over een half jaar komt daar duidelijkheid over. Zeker is dat voor dit jaar 49 miljoen euro aan Lotto-gelden is te verdelen. Zeventig procent van de inkomsten van de Lotto vloeit naar de sport, de rest naar goede doelen. De verwachting van NOC*NSF is dat die bijdrage tot en met de Olympische Spelen van 2016 gelijk zal blijven.

4 Leidt een scherpe keus voor topsport niet tot een tweedeling in de sport?

Daar ziet het wel naar uit. Want de kleine bonden hebben moeite aan de verscherpte eisen te voldoen. Die kunnen bijvoorbeeld niet een technisch-directeur en een bondscoach in vaste dienst betalen. Een neveneffect kan ook zijn dat topsporters van kleine bonden hun beurzen kwijtraken en niet langer fulltime hun sport kunnen uitoefenen.

5 Olympische sporten worden voorgetrokken op niet-Olympische?

De NOC*NSF ontkent het stellig, maar daar ziet het wel naar uit. Korfbal en squash voldoen wel aan de voorwaarden, maar bijvoorbeeld zweefvliegen en jeu de boule raken hun topsportgelden kwijt. En ook de reddingsbrigade vreest het ergste. Volgens Frits Brink, voorzitter van de zweefvliegbond, worden de olympische sporten dus wel degelijk voorgetrokken.

6 Waarom is de regeling toch met grote meerderheid goedgekeurd?

Omdat de grote bonden een meerderheid hebben. De nieuwe verdeelsleutel is vooraf uitgebreid bediscussieerd, maar uiteindelijk hebben de kleintjes gisteravond in een extra algemene ledenvergadering langs democratische weg het onderspit gedolven. Met 178 tegen 31 stemmen werd het plan aangenomen. En er is geen mogelijkheid tot beroep.

7 De bonden zijn dus niet erg solidair met elkaar.

Inderdaad. De grote bonden willen meer geld, omdat handhaving van topniveau veel geld kost. Ook redeneren die bonden dat je nu eenmaal scherpe keuzes moet maken als met elkaar is afgesproken de toptien van de wereld na te streven.

Henk Stouwdam

    • Henk Stouwdam