'Dagelijks worden 200 mensen werkloos' Betwistbaar

De aanleiding

„Tegen Mark Rutte zeg ik: als onder jouw verantwoordelijkheid dagelijks ruim 200 mensen werkloos worden, dan wordt het tijd dat je zelf ontslag neemt”, aldus Job Cohen afgelopen weekend op het PvdA-partijcongres. Komen er dagelijks inderdaad 200 werklozen bij?

Mogelijke interpretaties

Wat bedoelt Job Cohen met „onder jouw verantwoordelijkheid”? Navraag bij de woordvoerder van de PvdA-leider wijst uit dat Cohen verwijst naar de toename van de werkloosheid tussen januari en december 2011. Voor de volledigheid bekijken wij zowel de gehele regeerperiode als alleen 2011.

Het woord „dagelijks” lijkt niet voor interpretatie vatbaar, maar Cohen bedoelde hier volgens zijn woordvoerder: alleen werkdagen.

En, klopt het?

In januari 2011 waren volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 398.000 Nederlanders op zoek naar een baan. In december 2011 waren dat er 456.000, oftewel 58.000 meer. Er waren 256 werkdagen in 2011. Dat betekent dat er vorig jaar omgerekend 227 werklozen per werkdag bijkwamen.

Tel je alle dagen mee, dan waren dat er 159 per dag.

Het zou logischer zijn geweest als de PvdA een volledig jaar als uitgangspunt had genomen. Dan zouden er in 2011 per werkdag 215 werklozen bij zijn gekomen en 151 per dag. Over de gehele regeerperiode van het kabinet-Rutte komen die cijfers uit op 180 werklozen per werkdag en 126 per dag.

Conclusie

De woordvoerder stelt dat Job Cohen met zijn claim doelde op het aantal werklozen dat er het afgelopen jaar per werkdag bijkwam: dat zijn er meer dan 200 – namelijk 227. Maar hij zei: per dag. Bovendien wekt Cohen met ‘onder de verantwoordelijkheid van’ de suggestie dat hij sprak over de gehele regeerperiode van Rutte. Zo bezien valt de toename van de werkloosheid aanzienlijk lager uit: 126 per dag onder Rutte-I.

Cohen gebruikt de cijfers naar onze smaak te veel in zijn voordeel. We beoordelen de bewering daarom als betwistbaar.

WILMER HECK

    • Wilmer Heck