Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Niet China, maar Afrika zal grootste economische groei kennen tot 2020

Marktkooplui in Kampala, Oeganda, slepen waar naar hun kraampjes. Foto AFP / Michele Sibiloni

Niet China of India, maar Oeganda is het land met de grootste economische groei tot aan 2020. Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde Atlas of Economic Complexity, een nieuwe index voor toekomstige groei, opgesteld door onderzoekers van het Harvard Center for Economic Development.

Afrika is ‘booming’. Na Oeganda volgen in de top-7 van snelste groeiers tot aan 2020 Kenia (op plek twee), Tanzania, Zimbabwe, Madagascar, Senegal en Malawi. Pas op de achtste plek is een niet-Afrikaans land te vinden: India.

Sociale netwerken en demografie van groter belang bij nieuwe index

Bij het bepalen van de verwachte groei is in de Atlas of Economic Complexity nadrukkelijk rekening gehouden met het belang van sociale netwerken, demografische ontwikkelingen en de flexibiliteit van de economie. Dergelijke moeilijk te meten waarden werden in veel oude voorspellingsmodellen grotendeels genegeerd.

In zeer ‘complexe’ samenlevingen bestaan uitgebreide netwerken, via welke (economische) kennis van mensen kan worden gedeeld en bestaan meer mogelijkheden om economische productie te specificeren, wat goed is voor de economische ontwikkeling op de lange termijn.

De economie van bijvoorbeeld Oeganda is momenteel relatief meer complex dan rijk. Dus valt er volgens de Atlas of Economic Complexity de komende zeventien jaar een percentueel grote economische groei te verwachten.

Armste landen groeien percentueel het snelst

De economie van Oeganda zou volgens de lijst tot aan 2020 groeien met maar liefst 6,41 per jaar. Ter vergelijking: de Nederlandse economie zal volgens de onderzoekers van Harvard de komende achttien jaar gemiddeld groeien met ‘slechts’ 1,97 procent per jaar. Die van China met 4,66 procent per jaar.

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de Afrikaanse landen in de top-7, met uitzondering van Kenia en Senegal, behoren tot de allerarmste landen ter wereld. Zo ligt de economie van Zimbabwe onder het juk van dictator Robert Mugabe al tijden volledig in puin en komt Madagascar net uit een burgeroorlog.

Het gemiddelde jaarinkomen van een Oegandees zal in 2020 volgens de lijst bovendien nog altijd niet meer dan 700 dollar zijn.

China snelste groeier per hoofd van de bevolking door lage bevolkingsgroei

In een tweede lijst, die zich richt op de stijging van het inkomen per hoofd van de bevolking, voeren India en China wel gewoon de lijst aan. Wat de Afrikaanse landen in het bijzonder parten speelt, is de enorme bevolkingsgroei in die landen.

Zo komen er in Oeganda tot aan 2020 elk jaar 3,11 procent meer mensen bij, tegen 1,25 procent bevolkingsgroei in India, 0,34 procent meer mensen in China en 0,25 procent in Nederland.

Het feit dat de omvang van de Oegandese economie tot 2020 dus ongeveer verdubbelt, wordt dus grotendeels tenietgedaan doordat ook de bevolking in dat land met meer dan de helft toe zal nemen.

Volgens de Atlas of Economic Complexity zullen de Noren in 2020, net zoals in 2009, de rijkste mensen ter wereld zijn, met een gemiddeld jaarinkomen 127 keer hoger dan dat van mensen in Oeganda.