IMF pessimistisch over de wereldeconomie in 2012

Het herstel van de wereldeconomie stokt en de neerwaartse risico’s voor de economische groei stijgen. Dat is de boodschap die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vanmiddag meegaf aan de tussentijdse prognose voor de internationale economie.

In de zogenoemde update van de traditionele World Economic Outlook schroeft het IMF zijn prognose voor de wereldwijde economische groei terug met 0,7 procentpunt, tot 3,3 procent in 2012. Ook de vooruitzichten voor 2013 zijn teruggeschaald, met 0,6 procentpunt, tot 3,9 procent. De bijstellingen zijn ten opzichte van de vorige outlook van september vorig jaar. Toen al zei IMF-directeur Christine Lagarde tijdens de jaarvergadering in Washington dat de wereldeconomie „in een gevaarlijke fase” was beland.

Hoewel het derde kwartaal van vorig jaar meeviel, viel de wereldeconomie in het vierde kwartaal juist sterk terug, aldus het IMF. Dat werkt door in de prognoses voor 2012. De voornaamste reden voor de neerwaartse bijstelling is de eurocrisis, die niet alleen zorgt voor een economische krimp in de eurozone, met 0,5 procent in 2012, maar ook doorsijpelt naar andere economieën.

Binnen de eurozone doen Duitsland en Frankrijk het dit jaar relatief goed, met een groei van 0,3 procent en 0,2 procent, waarna in 2013 een opleving volgt van 1,5 procent en 1,0 procent. De economie van Italië en Spanje krimpt juist twee achtereenvolgende jaren.

In de apart gepubliceerde Fiscal Monitor voorziet het IMF een gemiddeld begrotingstekort van 3,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in de eurozone in 2012, dat in 2013 verbetert tot een tekort van 2,9 procent. Dit relatief gunstige cijfer is vrijwel geheel te danken aan Duitsland, dat in 2013 afstevent op begrotingsevenwicht.

Het Franse tekort blijft twee jaar lang boven de 4 procent, maar Italië ziet het tekort zakken tot 2,3 procent in 2013. Desondanks stijgt de Italiaanse staatsschuld naar het record van 126,6 procent van het bbp in 2013.

De Verenigde Staten kunnen dit en volgend jaar een economische groei tegemoet zien van rond de 2 procent. Het Amerikaanse begrotingstekort wordt verondersteld te zakken van 9,5 procent in 2011 naar 8 procent in 2012 en 6,4 procent volgend jaar. De Amerikaanse staatsschuld neemt desondanks toe tot 112 procent van het bbp in 2013. Dat is bijna 20 procentpunten hoger dan de gemiddelde staatsschuld in de eurozone van 92,5 procent in 2013. De Japanse staatsschuld groeit naar het record van 246,8 procent in 2013.

Voor kleinere economieën als Nederland geeft het IMF in de updates geen afzonderlijke prognoses. Significant is dat het IMF een sterke terugval voorziet in de groei van de wereldhandel, van 6,9 procent in 2011 tot 3,8 dit jaar, waarna een herstel volgt tot 5,8 procent in 2013.