Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Verkeer en infrastructuur

DSM investeert in biobrandstof

DSM-topman Feike Sijbesma spreekt van een „strategische mijlpaal” nu zijn bedrijf investeert in de tweede generatie biobrandstoffen.

DSM, groot geworden door de steenkool uit Zuid-Limburg, wil geld gaan verdienen met mais in de Verenigde Staten. Concreter: de oogstresten van mais, want het biotechnologiebedrijf uit Heerlen is een samenwerkingsverband aangegaan met de Amerikaanse ethanolproducent POET.

In South-Dakota in de Verenigde Staten gaan de twee bedrijven voor ruim 190 miljoen euro een vergistingsfabriek bouwen waar op grote schaal resten van de grote lokale maisoogst worden omgezet in ethanol. Tweede generatie biobrandstof onderscheidt zich van de eerste generatie doordat het gemaakt wordt uit plantenresten, die niet met de voedselproductie concurreren.

Feike Sijbesma, topman van DSM, spreekt van een „strategische mijlpaal” voor zijn bedrijf. Onder zijn leiding is DSM de afgelopen jaren getransformeerd van een chemie- tot biotechnologiebedrijf. „De wereld staat voor ongekende uitdagingen, met een groeiende wereldbevolking die een steeds groter beslag legt op de natuurlijke hulpbronnen”, zegt Sijbesma in een toelichting op de samenwerking met POET. „Daarom moeten we haast maken met de overgang naar een bio-economie, en deze joint venture is een belangrijke stap in die richting.” DSM en POET hebben ieder een aandeel van 50 procent in het samenwerkingsverband.

Op dit moment worden biobrandstoffen hoofdzakelijk gewonnen uit het voedseldeel van gewassen. Deze zogeheten eerste generatie biobrandstoffen is omstreden omdat er directe competitie is met de voedselproductie voor de mens en zijn vee. Verder valt de vermindering van de CO2-uitstoot met deze technologie tegen, omdat het telen en verwerken veel energie vraagt. Daarom wordt er gewerkt aan zogeheten tweede generatie biobrandstoffen. Hierbij wordt niet het voedseldeel van de plant gebruikt, maar de rest. In een fabriek worden de vezels met behulp van enzymen omgezet in suikers. De suikers worden als voedsel gebruikt voor micro-organismen – gisten en schimmels, al dan niet genetisch gemanipuleerd. Ze produceren daarbij ethanol. De CO2-reductie die wordt bereikt met tweede generatie biobrandstoffen is groter. Ook concurreren ze niet direct met de voedselproductie.

DSM en POET gaan bio-ethanol produceren uit resten van maisplanten – de kolven, bladeren en deels ook de stengels die op de akker achterblijven na de oogst van de maïskorrels. Nu worden de oogstresten vaak verbrand.

De fabriek in Sioux Falls zal in de tweede helft van 2013 starten met de productie. De verwachting is dat er jaarlijks 75 tot 95 miljoen liter bio-ethanol wordt geproduceerd. Naar verwachting zal de joint venture in het eerste volledige productiejaar (2014) winstgevend zijn en op de middellange en lange termijn een „bovengemiddelde” bijdrage leveren aan de winst. Dat komt, zegt Sijbesma, omdat het „startmateriaal zo goedkoop is”.

De Amerikaanse overheid stimuleert het gebruik van dergelijke brandstoffen. Zo geldt er een belastingvoordeel voor het bijmengen van ethanol bij benzine. Op termijn moeten biobrandstoffen concurreren met traditionele brandstoffen als benzine en diesel. Shell verwacht dat tweede generatie biobrandstoffen over tien jaar concurrerend zijn. Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, mikt op 2020.

POET is een van de grootste ethanolproducenten ter wereld en toonaangevend op het gebied van bioraffinage. Het bedrijf bestaat ruim 25 jaar en produceert in 27 fabrieken jaarlijks ruim 6 miljard liter ethanol en ruim 4 miljard kilo diervoeder met een hoog eiwitgehalte. Bij POET werken ongeveer 2.000 mensen, bij DSM zijn dat er 22.000. POET heeft al twee jaar een proeffabriek draaien waarbij lege maiskolven, bladeren en stengelresten als grondstof worden gebruikt.

Sijbesma verwacht dat er in de VS 200 à 300 van dergelijke fabrieken voor bio-ethanol zullen komen. DSM en POET gaan al die fabrieken niet bouwen, maar verwachten wel de technologische kennis ervoor te kunnen verkopen. DSM denk dat biobrandstoffen een groot commercieel potentieel hebben. Volgens voorspellingen van de Amerikaanse overheid zou de productie van bio-ethanol in 2022 alleen al in de Verenigde Staten 60 miljard liter kunnen bedragen.