Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

Duurzaamheid

CDA 2.0

De christen-democratie „herbronnen”. Het gedachtegoed „hertalen”. De partij „heruitvinden”. De koers „opnieuw uitstippelen”. Ja, je kunt wel stellen dat het CDA aan een ware metamorfose begonnen is.

Daartoe werd in juni 2011 eerst een ‘Strategisch Beraad’ ingesteld – of zoals die commissie in 1995 werd genoemd: het ‘Strategisch Beraad’. Dat Beraad bracht vorige week een conceptvisie uit, waarin het belangrijkste probleem van deze tijd wordt benoemd: „De wereld van vandaag verandert in een rap tempo. Met het wegvallen van traditionele verbanden […] staat de solidariteit in de samenleving onder druk” – of zoals dat in 1995 werd genoemd: „De wereld verandert met fascinerende, soms beangstigende snelheid […] met als gevolg […] een aantasting van de solidariteit.”

Daarom is de tijd gekomen, vindt het Beraad, „een aanzet te formuleren voor een nieuwe koers” – of zoals dat in 1995 werd genoemd: „Het is de hoogste tijd voor bezinning.”

Uitgangspunt daarbij „is in de eerste plaats het besef dat het CDA in de Bijbel blijvende bronnen voor zingeving heeft” – of zoals dat in 1995 werd genoemd: „De christen-democratie wil voortbouwen op de waarden die besloten liggen in het optreden van Jezus Christus.”

„Dat betekent”, schrijft het Beraad, „dat mensen relationele wezens zijn die tot hun recht komen in relatie met anderen” – of zoals dat in 1995 werd genoemd: „Centraal in de visie van de christen-democratie staat dat mensen hun [...] idealen alleen in samenwerking met anderen kunnen realiseren.” Anders gezegd: „Ieder mens is van waarde” – of zoals dat in 1995 werd genoemd: „Ieder mens telt.”

Van daaruit zijn vier moderne kernwaarden geformuleerd, te weten: „Gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap” – of zoals dat in 1995 werd genoemd: „Gerechtigheid in het publieke leven, solidariteit, rentmeesterschap en verantwoordelijkheid.” Op grond daarvan wordt een aantal „strategische keuzes” gemaakt: voor een „slagvaardige overheid”, voor een „versterking van Europa” en voor „een duurzame dynamiek” – of zoals dat in 1995 werd genoemd: „een solide overheid”, „een effectief Europa” en „het duurzaam bewerken van de aarde”.

Zo kan het CDA weer met vertrouwen een wereld tegemoet waarin „alles verandert en beweegt”. Bijna alles dan.