Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

'Bessen' heeft beste tijd gehad

Bessen, door De Graaf & Cornelissen. Gezien: 23/1 in Stadsschouwburg, Haarlem. Tournee t/m 15/4. Inl: degraafencornelissen.nl **

Een vaardig blijspel, schreef deze krant in 1982, toen Bessen van Jos Brink in première ging. Het stuk was geschreven voor Henny Orri die destijds de hoofdrol speelde: als een langzaam dementerende vrouw in een bejaardentehuis die haar omgeving aanzag voor het variététheater waarin ze vroeger had gewerkt. Vaardig lijkt het nog steeds, nu er ruim vier jaar na Brinks dood een nieuwe versie wordt gespeeld. De laatste wending komt nog altijd onverwacht. En de korzelige grappen treffen ook nu nog doel. Maar ondanks de bewerking van regisseur Paul van Ewijk laat het stuk nu ook zijn feilen zien: drie ietwat stuurloze bijrollen en een nogal clichématige kijk op de liefdeloosheid in de ouderenzorg.

De hoofdrol is nu voor Lucie de Lange, die de lachers op haar hand krijgt met een stoïcijnse spreektrant die een droogkomisch effect heeft. Maar een vrouw van 74 met zo’n krakend stemmetje en zo’n waggelende tred – hoe geloofwaardig is dat? Pas als ze steeds vaker in het duister tast omtrent zichzelf, wordt duidelijk dat Bessen meer betekenis krijgt naarmate er minder karikaturaal wordt gespeeld. Dat is echter een late ontdekking.