Zijn bakstenen schuldig?

Hoe schuldig zijn de bakstenen van vele huizen, steden en bruggen en de plantsoenen in parken, die zwijgend getuige waren van menselijk onrecht, geweld of bezetting? Er zijn in de wereld ontelbare plekken waar mensen niet meer (gedachtenloos) kunnen wonen, wandelen of spelen, of dat niet mogen van A. Koppejan (Opinie &Debat, 21 januari).

J. Borghuis

Zeist

    • J. Borghuis