Verwijt Avegoor aan CDA-wethouders is overdreven

A. Koppejan verwijt de jeugdige CDA-wethouders die op uitnodiging van NRC Handelsblad op het landgoed Avegoor over het CDA praatten dat ze wel over de plek hadden geaarzeld omdat ze uitstraling ervan te duur vonden, maar niet wisten dat er in de Tweede Wereldoorlog een trainingscentrum van de SS was geweest (Opinie & Debat, 21 januari).

Ik ben historicus van beroep en weet dat wel. Dit heeft me er niet van weerhouden daar aan een congres mee te werken. Verwijt Koppejan ook het Instituut Clingendael dat het zich heeft gevestigd in een landgoed dat in diezelfde oorlog de woonplaats was van de in Neurenberg ter dood veroordeelde rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart, die in 1940 is geïnstalleerd in de Ridderzaal, waar de koningin jaarlijks de troonrede uitspreekt? Historisch besef is noodzakelijk, zeker voor politici, maar je kunt ook overdrijven.

C.H. Slechte

Schiedam

    • C.H. Slechte