Oppositie komt met eigen natuurwet

De oppositiepartijen PvdA, D66 en Groenlinks komen met een alternatief voor de natuurplannen van staatssecretaris Henk Bleker (Natuur, CDA). Bleker voert volgens hen een „afbraakbeleid” waardoor veel plant- en diersoorten verloren gaan.

Bleker werkt aan een nieuwe Wet natuur die milieuregels vereenvoudigt, meer overlaat aan de regio’s, meer economische activiteiten toestaat en minder plant- en diersoorten beschermt. Ook wordt 600 miljoen euro bezuinigd op natuurbeleid.

Maar de weerstand tegen de natuurplannen van Bleker is groot. Natuur- en milieuorganisaties vrezen dat de biodiversiteit afneemt door Blekers beleid. En ook de provincies liggen dwars. Bleker wil het natuurbeleid, inclusief bezuinigingen, overhevelen naar de provincies en sloot daarover vorig jaar een akkoord met het het Interprovinciaal Overleg. Vier provincies (Noord-Brabant, Friesland, Groningen, Drenthe), hebben het akkoord weggestemd, Flevoland stelde een besluit uit.

Met het initiatiefwetsvoorstel Mooi Nederland kiest de oppositie nu voor het eerst voor gezamenlijk verzet tegen Blekers plannen. Belangrijk onderdeel is dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), aaneengesloten natuurgebieden, niet kleiner mag worden, zoals Bleker wil. Vanmiddag organiseren de partijen een symposium met onder meer de ANWB en natuur- en milieuorganisaties. „Dan praten we verder over wat er allemaal in de wet moet komen te staan”, zegt Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks). De partijen willen de initiatiefwet voor de zomer indienen. D66-leider Alexander Pechtold zegt dat het voorstel vooral „heel behoudend” zal zijn. „Kom alsjeblieft niet aan wat we al hebben.” Onduidelijk is waar de oppositie het geld vandaan wil halen in deze tijd van bezuinigingen.

De initiatiefwet maakt weinig kans in de Tweede Kamer. Coalitiepartijen VVD en CDA steunen Blekers beleid, net als gedoogpartner PVV. Grashoff: „Helaas zitten we vooralsnog met een ambitieloze staatssecretaris die de natuur wil versjacheren aan de hoogste bieder.”