ik@nrc.nl

In de bibliotheek zoek ik bij de Nederlandstalige boeken naar Truman Capote. Van hem staat er niets, wel vind ik bij de C alles van Tsjechov. Ik vraag aan de bibliothecaresse of dat wel de bedoeling is. „Ik weet het niet”, antwoordt ze en gaat door met haar bezigheden. Bij de informatiebalie vraag ik het nog eens aan twee bibliothecarissen. „Daar zal wel een goeie reden voor zijn – en die is dat je het ook met een C kan schrijven.”

„Ja maar,” sputter ik, „In het Nederlands schrijf je het echt met een T.”

„Als mensen op Google zoeken dan vinden ze hem ook bij Chekhov en daarom hebben wij daarvoor gekozen”, wordt mij bits verkondigd.Ik heb niet meer gevraagd waar de boeken van Truman Capote zich bevinden in de bibliotheek.

Ook een ikje maken? Stuur max. 120 woorden naar ik@nrc.nl

    • Mirjam Huffener