Harrison als arts c.q. held

The Fugitive Year: 1993 Director: Andrew Davis Harrison Ford PHOTOS12

Een film maken naar een televisieserie vraagt nogal wat. Zeker als zo’n serie al decennia oud is, zoals The Fugitive. Het lukte met de bioscoopversie van deze serie: een film van Andrew Davis uit 1993.

Op wat onduidelijkheden en enkele onverantwoord grote verhaalsprongen na, schreven de scenaristen een geslaagde thriller rond de miljoenencorruptie die voortvloeit uit de samenwerking van een farmaceutische industrie en het ziekenhuis waar dokter Richard Kimble (Harrison Ford) chirurg is. Hij is een schrandere, aan luxe gewende man die in ongekend bruut vaarwater ontdekt waar hij toe in staat is. Daarbij is hij zozeer een arts in hart en nieren dat hij mensen die hem nodig hebben ondanks zichzelf te hulp schiet.

Ronduit schitterend is wat er werd gemaakt van zijn tegenstrever, rechercheur Samuel Gerard. Tommy Lee Jones gaf hem fenomenaal gestalte: cynisch, grof en wild, maar ook warmhartig.

    • Joyce Roodnat