Gecoördineerd offensief door The Rights Forum

Het artikel van Martin Siepermann, directeur van The Rights Forum, op de Opiniepagina van 17 januari, is in een soort gecoördineerd mediaoffensief geschreven in samenhang met Dries van Agts artikel in Trouw van 17 januari en Hans van den Broeks artikel in de Volkskrant van 18 januari. Zij zijn allen aangesloten bij The Rights Forum. Hun argument is reeds op voorhand obsoleet.

Allen draaien om de kern heen. Zolang het handvest van de Palestine Liberation Organization (PLO), dat oproept tot vernietiging van de Joodse staat, van kracht is, kan er geen sprake zijn van vrede in internationaalrechtelijk opzicht, tenzij met vrede een eufemisme wordt bedoeld om conform de doelstelling van dit handvest te handelen.

Harry Melkman

Amsterdam

    • Harry Melkman