Zelfs PvdA'ers zien in Cohen geen leider meer

PvdA-kader verkiest de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher als lijsttrekker boven partijleider Job Cohen

Ondervraagde SP’ers zijn honderd procent tevreden met partijleider Emile Roemer

Maar niet met de afdracht van salaris aan hun partij.

Een fusie tussen de twee partijen is uitgesloten.

En het CDA gaat in spagaat congresweekend in.

Enquête PvdA en SP, Z&Z pagina 14-15; CDA-rapport, pagina 16-17