'Slechts begin van de discussie'

Na een half jaar overleg door 25 CDA’ers is het rapport er nu. Dé partijlijn alleen nog niet. En dé leider evenmin.

Nederland, Den Haag, 20-09-2011. Prinsjesdag, op het Binnenhof, De Miljoenennota 2012, CDA Minister Jan Kees de Jager heeft de Miljoenennota aan de tweede kamer aangeboden / het koffertje Minister de Jager van Financien heeft dinsdagmiddag de Rijksbegroting aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit deed hij dit jaar voor de 2e keer. begroting Miljoenennota politiek kabinet Prinsjesdag / de begrotingen voor het komende jaar / parlement Derde Dinsdag in september traditionele koffertje Prinsjesdag. Opening parlementaire jaar. Traditie. Miljoenennota. Rijksbegroting. Foto Evelyne Jacq. Evelyne Jacq

Aart Jan de Geus, oud-minister en nu voorzitter van het Strategisch Beraad, vindt zijn rapport slechts het begin van een nieuw CDA.

Is dit de opmaat tot opnieuw een half jaar van interne discussie?

„Ja, hopelijk wel, ja.”

En dan denkt de kiezer: daar gaan ze weer.

„Naarmate mensen verder van het politieke bedrijf afstaan, zullen ze meer zeggen: kan het nog een stapje concreter bij het CDA? En dan zeggen wij: ja, natuurlijk. Maar dat is voor straks, in het verkiezingsprogramma. Het is nu nog niet de tijd voor de slogans. De behoefte aan duidelijkheid, ook bij de leden, zal nog wel een tijdje blijven doorlopen.”

Waarvan heeft het kabinet gezegd: daar zijn we niet blij mee?

„Ik ga de verschillende bijdragen niet benoemen. Er was ook meer een discussie over wat er ín zou moeten, in plaats van uit. De rol van religie, bijvoorbeeld.”

Het idee was: eerst de inhoud, dan de leider. Wie wordt dat dan nu?

„Dat is niet aan mij. En het is ook niet aan de orde, want de inhoud is nog niet klaar.”

Bent u die nieuwe lijsttrekker?

„Nee. Absoluut niet. Is uitgesloten. Ik heb een tijd in de politiek gewerkt, fascinerend. Maar die tijd heb ik achter me gelaten.”

Welk type leider zoekt het CDA?

„Ik heb het over boegbeeldén. Meervoud. Mensen die op een authentieke manier het CDA-gedachtengoed vertolken.”

Dat is wel vaag.

„En toch zeg ik er niet meer over. Het is niet onze opdracht.”

Wat is voor u de meest heldere en veelzeggende zin in het stuk?

De Geus denkt na. Gaat bladeren. Komt op pagina veertig. „De leerplicht – al dan niet in combinatie met werk – moet daarom doorlopen tot een startkwalificatie is behaald.”

Kan het CDA twee verschillende partijlijnen hebben?

„Nee. En dat is ook niet zo.”

Wat is dan de echte koers?

„Het verkiezingsprogramma was de stand der dingen anno 2010. En aan de regering nemen we nu voluit deel. Dit is de kijk naar 2025. Dit stuk kijkt vooruit.”