PvdA'ers vestigen hoop op Asscher

Een grote meerderheid van provinciale en lokale PvdA-politici ziet in partijleider Job Cohen niet de juiste man om bij volgende Kamerverkiezingen de lijst aan te voeren. Een derde denkt dat Lodewijk Asscher, wethouder in Amsterdam, de beste lijsttrekker voor de PvdA zal zijn. Twintig procent meent dat Cohen het nog een keer moet doen.

Dit blijkt uit een enquête van NRC Handelsblad en OverheidinNederland.nl onder bestuurders en volksvertegenwoordigers van PvdA en SP op alle bestuurlijke niveaus. Ter vergelijking: van de ondervraagde SP-politici meent 98 procent dat partijleider Emile Roemer opnieuw de lijst moet aanvoeren bij de verkiezingen.

Directeur Gerrit Voerman van het Documentatiecentrum Politieke Partijen noemt de uitkomst „bijzonder pijnlijk”. „Het gaat hier niet om gewone partijleden of kiezers, maar om het partijkader. Mensen die zich beroepsmatig inzetten voor de partij. .”

Partijvoorzitter Lilianne Ploumen, die dit weekend op het PvdA-congres in Brabant afscheid neemt, verweet Cohen begin oktober „niet zichtbaar genoeg” te zijn binnen de partij. Cohen zelf reageerde vrijdagavond koeltjes toen hij de cijfers hoorde. „Er komen vrije lijsttrekkersverkiezingen. Iedereen kan zich daar voor aanmelden en we hebben een boel talent in de partij.”

Op het tweedaagse partijcongres wordt Hans Spekman geïnstalleerd als voorzitter. De plannen waarmee hij campagne voerde, zijn niet populair onder partijgenoten. Een meerderheid vindt het onverstandig om ook niet-leden te laten meebeslissen over de lijsttrekker, slechts 36 procent vindt het een goed idee om het hoofdkantoor van de partij te verhuizen, van de Amsterdamse Herengracht naar een volkswijk. En een meerderheid gelooft niet dat het zal lukken het ledenaantal in vier jaar te verdubbelen tot 100.000.

Onzekere PvdA, trotse SP: pag. 14-15

    • Pieter van Os