Kroatisch 'ja' verwacht bij EU-referendum

Opiniepeilers verwachten dat een meerderheid van de Kroaten zondag bij een referendum zal instemmen met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie. Een kleine zestig procent van het electoraat zal ‘ja’ stemmen, denken onderzoekers.

Midden in de eurocrisis ontbreekt bij de Kroaten elke euforie. In discussies op Facebook, in kranten en op televisie lijkt het alsof de burgers staan voor een keuze uit twee kwaden.

Van de EU verwachten ze niets, hooguit wat subsidie, maar ook strengere regels en meer concurrentie. Maar volgens velen is de huidige situatie in Kroatië evenmin houdbaar. De kans neemt almaar toe dat Kroatië steun moet aanvragen bij het Internationaal Monetair Fonds. De nieuwe regering, die in december werd gekozen, zal hoe dan ook drastisch moeten bezuinigen.

Waarschijnlijk stemmen de meesten met een ‘vooruit dan maar’ vóór. Een echt alternatief voor Kroatië, een arm land met ongeveer 4,5 miljoen inwoners, bestaat niet. Al draaien tegenstanders nu het argument van premier Milanovic (‘we zijn te klein om het in de wereld alleen te redden’) nu om: binnen de EU zullen we zo klein zijn dat niemand naar ons zal luisteren.

Zelfs uit de spotjes waarmee de sociaal-democratische regering campagne voert voor EU-toetreding spreekt geen blijdschap dat het land eindelijk klaar is om lid te worden. Niets van de vrolijkheid en de trots die in bijvoorbeeld Roemenië voelbaar waren toen de onderhandelingen eindelijk waren afgerond.

Als na de Kroaten ook alle nationale parlementen van de EU-lidstaten het toetredingsakkoord ratificeren, kan het land in de zomer van 2013 de 28ste lidstaat worden.

De tegencampagne is gedomineerd door een opmerkelijke coalitie van nationalisten en anti-globalisten. Rechts ontmoet links in een weerzin tegen buitenlandse bemoeienis en grote multinationals, waarmee Kroatische bedrijven moeilijk zullen kunnen concurreren.

Op haar website probeert het ministerie van Buitenlandse Zaken een aantal ‘mythes’ over de EU te weerleggen, zoals de gedachte dat Kroatië kan ontsnappen aan globalisering of dat regionale samenwerking binnen de EU een soort heroprichting van het voormalige Joegoslavië zou zijn.