Frans-Duits belastingplan

De Franse en Duitse ministers van Financiën, François Baroin en Wolfgang Schauble, lanceren maandag een plan om de belasting voor het bedrijfsleven in Europa meer te harmoniseren. Dat meldt de Franse zakenkrant Les Echos.

Frankrijk en Duitsland zijn gefrustreerd over de trage voortgang van een voorstel van de Commissie om de 27 verschillende belastingsystemen in de lidstaten te harmoniseren. Zij hopen dat hun voorstel ertoe leidt dat een groepje landen alvast een geharmoniseerd systeem kan invoeren. Volgens het Lissabonverdrag is ‘versterkte samenwerking’ op bepaalde terreinen mogelijk – als ten minste negen landen het willen. Zo worden ook een Europees patent en echtscheidingsprocedures opgezet.

Het voorstel van de Commissie, uit begin 2011, wordt door landen als Nederland wantrouwig bekeken. De Commissie wil dat alle 27 lidstaten voortaan op één manier de vennootschapsbelasting berekenen. Dat is makkelijker voor internationale bedrijven die nu op 27 verschillende rekenmethodes stuiten. De Commissie wil alleen aan de systematiek tornen, niet aan de tarieven. Maar Ierland, Nederland en Malta vrezen dat dit toch de volgende stap wordt.

Belastingen worden in Europa nationaal geregeld. Er bestaat alleen een ‘gedragscode’: landen mogen elkaar niet benadelen. Veel belastingconcurrentie blijft zo nog altijd legaal. In Portugal ontstond ophef toen bleek dat zeventien van de twintig beursgenoteerde bedrijven hun hoofdkantoor om belastingredenen in Nederland hebben gevestigd.

Dat is moeilijk te veranderen. Europese belastingregelingen moeten door 27 landen worden goedgekeurd. Eén veto kan alles blokkeren. Frankrijk en Duitsland vrezen dat het Commissievoorstel daardoor niet verder komt. In augustus zeiden bondkanselier Merkel en president Sarkozy dat zij de vennootschapsbelasting in Europa willen harmoniseren.

Eurocommissaris Algirdas Šemeta (Belastingen) zei vrijdag tegen deze krant dat hij het Frans-Duitse initiatief toejuicht. „De crisis leert ons: lidstaten moeten op economisch, op begrotings- en op fiscaal gebied meer coördineren. Mijn voorkeur is dat 27 landen dat doen. Als dat niet kan, is het goed als een groep vast vooruit gaat.”

Portugese brievenbussen in Nederland: Economie, pagina 4-5