Drie wijzigingen in de loonstrook in 2012

Alle Nederlandse huishoudens gaan er dit jaar op achteruit, maakte budgetinstituut Nibud vrijdag bekend. Een koopkrachtdaling van 1 à 2 procent is „geen uitzondering”, denk aan enkele tientjes tot meer dan honderd euro per huishouden.

De salarisverwerkers voorspelden het al eind vorig jaar. In november is het de sport wie als eerste het inkomenseffect van belasting- en premiewijzigingen heeft doorberekend. Het Nibud komt dan in januari met eigen koopkrachtberekeningen.

Drie wijzigingen in 2012 die op de loonstrook zichtbaar zijn:

1Werkgevers en werknemers met hogere inkomens gaan meer betalen voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Het is in feite inkomenspolitiek die wel omschreven is als ‘een linkse maatregel van een rechts kabinet’.

Per 1 januari zijn er twee veranderingen voor de zorgpremie. De eerste is dat de premie is gedaald van 7,75 procent naar 7,1 procent. Procentueel hoeft iedereen dus minder te betalen. Maar tegelijkertijd is het jaarinkomen waar de zorgpremie over wordt geheven verhoogd van circa 33.500 euro naar 50.000 euro. Wie bijvoorbeeld 50.000 euro verdient, moet nu dus 7,1 procent premie betalen over zijn héle inkomen in plaats van over een gedeelte.

Werkgevers met vooral lager betaald personeel (tot 2.800 euro bruto per maand) profiteren van deze verlaging. Maar wie werknemers met hogere inkomens in dienst heeft, zal per saldo meer zorgpremie moeten bijdragen. Dit kan oplopen tot 964 euro per werknemer bij een maandloon van 3.862 euro en hoger.

Overigens is de betaling van zorgpremie nu nog omslachtig, zoals op de loonstrook hiernaast is te zien (A). Eerst betaalt deze werknemer 202,16 euro aan premie, waarna de werkgever de werknemer ditzelfde bedrag weer geheel vergoedt. Over deze vergoeding betaalt de werknemer alleen wel belasting. In 2013 zal deze omweg verdwijnen. De werkgever gaat dan buiten de werknemer om direct zorgpremie betalen aan het College Van Zorgverzekeraars.

2 Oudere werknemers gaan er op achteruit omdat de verhoogde arbeidskorting voor 58-plussers vervalt. De arbeidskorting is een korting op de belasting voor alle werkenden. Tot vorig jaar kregen 58-plussers een extra korting op hun belasting als stimulans om langer door te werken. Dat is niet meer nodig volgens het kabinet, omdat er tegenwoordig minder mensen met vroegpensioen gaan. Voor 60-plussers wordt de arbeidskorting vanaf 2013 samengevoegd met de zogenoemde doorwerkbonus. Zij krijgen volgens de huidige plannen dan 2.350 euro.

Het inkomenseffect van het afschaffen van de verhoogde arbeidskorting voor 58-plussers verschilt per leeftijdscategorie (zie de tabel). Een 59-jarige die bruto 5.000 euro per maand verdient, gaat er 19 euro op achteruit; voor een 63-jarige die het met de helft minder moet doen, is het verschil al snel zes tientjes per maand.

3Wie deelnam aan een spaarloonregeling, ziet dit niet meer op zijn loonstrook staan. De spaarloonregeling is vervallen, vooruitlopend op de invoering van de vitaliteitsregeling in 2013: een regeling om belastingvrij te sparen (maximaal 5.000 euro per jaar tot 20.000 euro in totaal) als aanvulling op het inkomen.

De dubbele aftrek van het spaarloon (één keer bij inleg in de spaarloonregeling en één keer bij de inkomstenbelasting) is hiermee ook vervallen. Spaarders missen uiteindelijk tussen de 16,91 en 26,56 euro aan belastingvoordeel.